Rosina atvieglot nodokļu maksāšanu

2004. gada 15. septembris plkst. 12:30
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Latvijas Tautsaimniecības padome (TSP) vērsusies pie finanšu ministra Oskara Spurdziņa ar vairākiem priekšlikumiem par to, kā atvieglot nodokļu likumu normas, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību. TSP uzskata, ka ir neloģiski mazo indivduālo komersantu ienākumus aplikt ar būtiski lielāku ienākuma nodokli nekā lielajiem komersantiem — proti, individuālajiem komersantiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 45 000 Ls, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis(IeIN)25 % apmērā, bet lielākiem komersantiem — uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 15 % apmērā. «Vienkāršākais veids, kā izlīdzināt nodokļu slogu visiem komersantiem, būtu izdarīt grozījumus likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», nosakot, ka personu ienākums no saimnieciskās darbības tiek aplikts ar 15 % IeIN,» uzskata TSP. TSP loceklis Artūrs Kodoliņš TSP sēdē gan atzina, ka pret šādu risinājumu varētu iebilst pašvaldības, jo 71. 6 % IeIN ieņēmumu tiek ieskaitīti nodokļa maksātāja pašvaldības budžetā. Tomēr TSP prognozē, ka minēto grozījumu rezultātā radies pašvaldību ieņēmumu samazinājums būtu īslaicīgs, jo paplašinātos ar IeIN apliekamā ienākuma bāze, kas savukārt sekmētu nodokļu ieņēmumu palielināšanos. Kā otru šīs problēmas risinājumu TSP eksperti min grozījumus UIN likumā, lai atļautu arī mazajiem individuālajiem komersantiem reģistrēties kā UIN maksātājiem un kārtot grāmatvedību dubultā ierakstu sistēmā. Db jau vairākkārt rakstīja, ka ekonomikas ministrs Juris Lujāns pērnā gada martā vērsās pie Finanšu ministrijas ar priekšlikumiem par vairākiem grozījumiem nodokļu likumos, tajā skaitā ierosināja mikrouzņēmumus atbrīvot no UIN maksājumiem vai noteikt fiskētu maksu. Finanšu ministra Oskara Spurdziņa padomnieks Modris Sprudzāns Db pavēstīja, ka darba grupa, kas izskata ierosinājumu par fiksēta maksājuma ieviešanu mikrouzņēmumiem, par šo jautājumu lems oktobrī.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām