RVR: Pasažieru vilciens konkursu pielāgo vienam pretendentam

Autors: Līva Melbārzde
2010. gada 08. novembris plkst. 12:31

AS Rīgas vagonbūves rūpnīca (RVR) Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ir iesniegusi sūdzību par VAS Pasažieru vilciens (PV), kuras rīcībā esot skaidri saskatāmas intereses par to, lai konkursā uzvarētu Stadler.

Sūdzībā RVR norāda uz PV diskriminējošo attieksmi pret RVR un vairākām nelikumībām PV darbībā un lēmumos. Ievērojot to visu, RVR lūdz IUB apturēt iepirkuma procedūru un aizliegt PV slēgt iepirkuma līgumu, kā arī uzdot PV novērst pārkāpumus kandidātu atlasē, atceļot tās prettiesiskos lēmumus, kas pārkāpj gan Latvijas Republikas likuma Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, gan Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17EK normas.
Sūdzībā RVR norāda, ka PV izvirza papildu prasības tikai vienam no iespējamajiem piegādātājiem, t.i., RVR, pieprasot tā apakšuzņēmējiem uzņemties 100% atbildību par visu līgumu. Citu pretendentu apakšuzņēmējiem šādi nosacījumi netiek izvirzīti.

Otrkārt, kvalifikācijas noteikumos ir tāds prasību komplekss, kas visiem pretendentiem, piedāvājot vislabāk atbilstošus esošos prototipus, noteica nepieciešamību veikt papildus projektēšanas darbus, lai pielāgotu esošos modeļus šī konkursa dažādām prasībām. Tie ir gan vagonu un sliežu platums, gan vienota platforma elektro un dīzeļvilcieniem, gan citas prasības. Visi pretendenti ar savu parakstu ir apliecinājuši apņemšanos šo prasību kopumu izpildīt.

Tomēr vēlāk noteikumi tika mainīti un pēc būtības vienotās platformas prasības tika atceltas. Tas ir dot iespēju vienam pretendentam izmantot jau esošos modeļus un izvairīties no apjomīgiem projektēšanas darbiem.
Savukārt, šādi RVR tika diskriminēts, jo pēc pašu PV amatpersonu teikta š.g. 25. oktobra preses konferencē – RVR ir vienīgais, kas piedāvāja atbilstošu vienotās platformas prasībām prototipu.

Visbeidzot, IUB iesniegtajā Stadler sūdzībā precīzi, t.i. burts burtā, ir citēti formulējumi, kas atrodami tikai RVR konkursam iesniegtos konfidenciālos dokumentos, kuri nav publiski pieejami. Tas, iespējams, vēlreiz apliecina, ka PV rīkojas prettiesiski, nododot RVR komercnoslēpumus citam konkursa pretendentam.
 

Sūdzībā teikts, ka RVR uzskata: minētajās PV darbībās ir skaidri redzama ieinteresētība viena pretendenta uzvarā konkursā. Šāda PV rīcība, kas pārkāpj gan Latvijas Republikas likumu Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, gan Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, izslēdz iespēju, ka konkurss varētu notikt godīgi un tajā uzvarētu labākais piedāvājums atbilstoši cenas un kvalitātes kritērijiem. DB jau vēstīja, ka 144 miljonus latu vērtā pasažieru vilcienu piegādes konkursā izšķirošajai otrajai kārtai kvalificējušies visi trīs pirmās kārtas pretendenti – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) (Spānija), a/s Rīgas Vagonbūves rūpnīca (RVR) sadarbībā ar Bombardier un Stadler Bussnang AG (Šveice).