Sagatavoti jauni noteikumi par siltumapgādes veida izvēli 

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 17. septembrī, atbalstīja jaunu saistošo noteikumu projektu  par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli. Saistošie noteikumi ir aktualizēti, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī datus par piesārņojošo vielu - slāpekļa dioksīda (NO2) un daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju gaisā, informē Rīgas dome.

Dienas Bizness, 17.9.2015

Saistošie noteikumi nosaka gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kā arī prasības siltumapgādes veida izvēlei būvēm, dzīvokļiem, neapdzīvojamām telpām, mākslinieka darbnīcām un citām telpām, lai ierobežotu vai aizliegtu tādu piesārņojošo darbību uzsākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gaisa piesārņojuma daudzumu Rīgā.

Rīgas teritorija ir sadalīta trīs zonās. I zonā piesārņojošo vielu - NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3, tāpēc šajā zonā ir aizliegts no jauna būvēt vai ierīkot stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas. Pieļaujama ir centralizēta siltumapgāde apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens apgādei vai autonomi siltumapgādes veidi bez kurināmā sadedzināšanas (elektroenerģija, siltumsūkņi, saules paneļi, tajā skaitā saules baterijas un saules kolektori). Esošajos siltumavotos ir pieļaujama cietā kurināmā, kas izdala daļiņas PM10, maiņa uz gāzveida kurināmo.

II zonā piesārņojošo vielu - NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir robežās no 30 līdz 40 µg/m3., bet III zonā piesārņojošo vielu gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m3 .Šajās zonās ēku un būvju īpašnieki var izvēlēties sev izdevīgāko siltumapgādes veidu, taču, projektējot ēkas, jāizvērtē iespēja tajās izmantot augstas efektivitātes sistēmas.

Saistoši noteikumi nosaka, ka lēmumus par siltumapgādes veida izvēli būvēm, dzīvokļiem un telpām pieņems Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija. Dokumenti šai komisijai iesniedzami Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

Jaunie noteikumi par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli vēl jāapstiprina Rīgas domei. Tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

 

No šīs sadaļas

Lai sekmētu Eiropas vienotā digitālā tirgus stratēģijas īstenošanu, Eiropas Komisija ir...

VAS Latvenergo šogad varētu iepirkt pirmo sašķidrinātās gāzes testa partiju no Lietuvas,...

Citi Krievijas spēlētāji torpedē Gazprom izredzētību, kamēr kompānija pilda politisko pasūtījumu
,...

Šajā apkures sezonā tarifi būs zemāki nekā iepriekšējā, 
lēš siltumapgādes...

Līdz 2017.gada 3.aprīlim vertikāli integrētajam uzņēmumam AS Latvijas Gāze ir pienākums izveidot...

Regulāras enerģijas pārvaldības procedūras un pakāpeniski ieviesti kaut nelieli pasākumi nesīs...

Enerģijas izmaksas lielajos uzņēmumos ir ievērojamas, pat mazākais procentuālais ietaupījums...

Papildinot uzņēmumā ieviesto Vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 14001, Sadales tīkls veiks...

Latvijas lietotājiem sava patēriņa vajadzībām gāzi varēs piegādāt no alternatīviem avotiem,...

Igaunijas elektroenerģijas ražotāja Eesti Energia meitaskompānija Latvijā Enefit, kopā ar Eesti...