Sāk būvēt tiesu namu Baldones ielā 

Baldones ielā 1 uzsākta Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Administratīvās apgabaltiesas tiesu nama būvniecība.

, 01.8.2012

Vizualizācija: SIA Arčers

Projekta pasūtītājs ir VAS Tiesu nama aģentūra, galvenais būvuzņēmējs – SIA Arčers. Projekta kopējās izmaksas ir 7,3 miljoni latu (ar PVN), līgumā paredzēta gan ēkas projektēšana, gan būvniecība. Objektu plānots pabeigt 2013. gada pavasarī.

Jaunbūvējamās tiesu ēkas kopējā platība četros stāvos būs 7090m2, pie ēkas paredzēta stāvvieta 78 automašīnām.

Ēkā tiks izvietotas divas atsevišķas tiesu institūcijas ar to funkciju izpildei, personālam un apmeklētājiem nepieciešamajām telpām. Pirmajā stāvā paredzētas abu tiesu kancelejas un apmeklētāju telpas, augšējos stāvos atradīsies 23 tiesu zāles un personāla telpas. Divas tiesu zāles būs aprīkotas ar videokonferenču iekārtām. Pagrabstāvā būs abām tiesām kopīga konvoja zona. Ēka būs aprīkota ar speciālām drošības sistēmām. Projekts izstrādāts atbilstoši vides pieejamības prasībām, visas ēkas telpas būs pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.