Sāks iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2006. gadam

2006. gada 10. aprīlis plkst. 14:13
Autors: Rudīte Spakovska r.spakovska@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), Lauku atbalsta dienestā (LAD) atkal var iesniegt pieteikumus platību atbalsta maksājumiem. Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) pretendenti var saņemt Rokasgrāmatu platību maksājumu saņemšanai 2006.gadā, pieteikumu veidlapas, kā arī lauku bloku kartes. LAD vērš uzmanību uz to, ka rokasgrāmata jālasa ļoti rūpīgi, jo ir ieviestas izmaiņas dažos atbalsta saņemšanas nosacījumos. Tāpat kā pērn, lai pieteiktos platību maksājumiem, lauksaimniekam, kurš ir reģistrējies LAD klientu reģistrā un uz šo maksājumu pretendējis jau 2005. gadā, atkārtoti jādodas uz to reģionālo lauksaimniecības pārvaldi (RLP), kurā pagājušo gadu iesniedzis iesniegumu Platībatkarīgā atbalsta pieteikums 2005. Bet lauksaimniekiem, kuri nav reģistrējušies LAD klientu reģistrā, jādodas uz to LAD RLP, kur ir lielākā apsaimniekojamā LIZ platība. Tur jāpiereģistrējas un jāiesniedz apsaimniekojamās zemes kadastra numurus. Tāpat kā 2005. gadā arī šogad platību maksājumus var saņemt lauksaimnieks, kurš, apsaimniekojot zemi, ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus. Pretendējot uz platību maksājumiem 2006. gadam, lauksaimniekam līdz 15. maijam LAD RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums Platību maksājumu iesniegums 2006. Gadījumā, ja lauksaimnieks piesakās arī Lauku attīstības plāna pasākuma Agrovide apakšpasākumiem, papildus jāiesniedz pielikums Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2006. Bez iesnieguma jāiesniedz arī aizpildīta lauku bloku karte. Aizpildot iesniegumu Platību maksājumu iesniegums 2006, lauksaimniekam ir jāuzrāda apsaimniekojamā LIZ. Nav jāuzrāda platības, kuras tiek iznomātas. Iesniedzot iesniegumu, pretendents uzņemas atbildību par visu iesniegumā norādīto informāciju un no tās izrietošajām saistībām, apliecinot to ar parakstu. LAD atgādina, ka 15. maijs ir pēdējā diena, kad jāiesniedz aizpildīts iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām