Saņemta būvatļauja Skanstes biznesa centra būvniecībai

2017. gada 14. decembris plkst. 12:43
Sadaļa: Būve
Dalies ar šo rakstu

Decembra sākumā ir saņemta un stājusies spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes izdotā būvatļauja biroju kompleksa Skanstes biznesa centrs Skanstes ielā 25 pirmajai būvniecības kārtai, informēja projekta attīstītājs SIA Kapitel.

Būvdarbus paredzēts sākt 2018. gada pavasarī, savukārt biroja kompleksa pirmo gatavo ēku ekspluatācijas uzsākšanas laiks paredzēts 2019. gada beigās.

Pēc visu kārtu izbūves Skanstes Biznesa Centra komplekss ietvers sevī piecas biroju ēkas ar aptuveni 55 000 m² kopējo biroju bruto platību. Biroju kompleksā kopumā tiks nodrošinātas vietas aptuveni 2000 automašīnām — gan daudzstāvu autostāvvietā, gan atsevišķu ēku pazemes autostāvvietās. Tās būs energoefektīvas un ilgtspējīgas A klases biroju ēkas, kas tiek izstrādātas BIM sistēmā un saskaņā ar BREEAM standartiem. Pirms būvprojekta izstrādes 2016. – 2017. gadā būvniecības iecerei tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra, kuras gala ziņojumu ir atbalstījušas vidi pārraugošās institūcijas un akceptējusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpmākajās projekta attīstības fāzēs, palīdzot izvēlēties alternatīvas ar iespējami pozitīvāko ietekmi uz apkārtējo vidi, iedzīvotājiem un esošo infrastruktūru, potenciālo negatīvo ietekmi būvniecības laikā un turpmākajā ekspluatācijas periodā samazinot līdz minimumam.

Pirmajā būvniecības kārtā uz vienojošas pagrabstāva platformas ir ieplānotas divas brīvstāvošas torņa tipa 11 stāvu biroja ēkas ar savstarpēju savienojumu otrā stāva līmenī. Katras ēkas augstums būs 41,5 metri. Ēku apbūves augstums un būvapjomi izvēlēti, strikti ievērojot šobrīd spēkā esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus. Divkorpusu biroju ēkas bruto stāvu platība sasniegs aptuveni 28 000 m2, un kopumā tiks nodrošinātas virszemes un pazemes stāvvietas aptuveni 650 automašīnām.

Plānots, ka katrā no ēkas korpusiem varētu būt 700–800 darba vietas. Iespējamais apmeklētāju skaits varētu sasniegt līdz 1000 cilvēku dienā.Nākamajās kārtās ir ieplānotas trīs biroju ēkas ar vairāk nekā 25 000 m² kopējo biroju bruto stāvu platību un daudzstāvu autostāvvieta kvartāla centrā. Nākamo attīstības kārtu būvniecību ir paredzēts uzsākt 4 – 5 gadu laikā.

Pietiekama pieprasījuma gadījumā nākamo kārtu būvniecība ir iespējama agrāk, jau tuvākajos dažos gados.Būvdarbu laikā ir gaidāmas īslaicīgas neērtības apkārtnes iedzīvotājiem un viesiem, galvenokārt saistītas ar transporta un gājēju kustības ierobežojumiem būvlaukuma tiešā tuvumā, kā arī trokšņa līmeņa pieaugumu.

Dalies ar šo rakstu