SIA Rīgas satiksme trūkumi grāmatvedības uzskaitē

2007. gada 18. septembris plkst. 10:42
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde veikusi RP SIA Rīgas satiksme finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 28. februārim. Revīzijā nav konstatēti rupji pārkāpumi, tomēr fiksēti trūkumi grāmatvedības uzskaitē un sniegti priekšlikumi to novēršanai, Db.lv informēja Rīgas dome. 

Revīzija veikta no šā gada 9. maija līdz 11. jūlijam un tajā konstatēts, ka RP SIA Rīgas satiksme nav aktualizēti grāmatvedības organizācijas dokumenti, piemēram, kontu plāns, dokumentu apgrozības shēma, saistību kvalifikācijas kritēriji, grāmatvedības darbinieku amatu apraksti, nav noteikta vienota grāmatvedības politika visās Sabiedrības struktūrvienībās.

Konstatēti trūkumi grāmatvedības uzskaitē. Ne visos gadījumos inventarizācijas sarakstos uzrādīti nepieciešamie rekvizīti, piemēram, mērvienības. Ne visos gadījumos degvielas uzskaite veikta, atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārībai.

Norakstītajiem pamatlīdzekļiem netiek norādīta tālāka virzība, piemēram, utilizācija, pārdošana u.tml.. Tas norāda, ka nav pietiekama grāmatvedības kontrole, skaidro dome.

Revīzijā konstatēts, ka ne visos gadījumos darbinieka personīgā konta kartītē norādīti visi rekviz��ti. Ne visos gadījumos darbiniekiem ir nodrošināts Darba likumā noteiktais atpūtas un darba spēju atjaunošanas laiks - virsstundu skaits sanitārautomobīļu vadītājiem divu mēnešu periodā pārsniedz virsstundu skaita robežu, kas paredzēta 4 mēnešu periodā. Sabiedrības personu datu sistēma nav reģistrēta Datu valsts inspekcijā, kā to prasa Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Saskaņā ar RP SIA Rīgas satiksme vadības sniegto skaidrojumu, revīzijā konstatētās nepilnības grāmatvedības un personāla dokumentācijā saistītas ar reorganizācijas procesu, kas sākts 2005. gadā janvārī pēc tam, kad SIA Rīgas autostāvvietas, SIA Tramvaju un trolejbusu pārvalde, SIA Rīgas domes autobāze apvienotas ar SIA Rīgas satiksme. Grāmatvedības vienotās politikas ieviešanu plānots ieviest līdz 2007. gada beigām. Savukārt Darba likuma normu neievērošana attiecībā uz sanitārautomobīļu vadītāju atpūtas laiku, saistīta ar darbinieku trūkumu.

 

Dalies ar šo rakstu