Siguldas pils kompleksa telpas iznomās uzņēmējdarbībai 

Plānojot 2018.gada vasaras sezonu uzsākt trīs atjaunotajās Siguldas pils kompleksa ēkās, nolemts, ka pašvaldībai piederošās telpas būs iespējams nomāt uzņēmējdarbībai, informē Siguldas novada pašvaldībā.

Zane Atlāce - Bistere, 27.12.2017

Avots: Siguldas novada pašvaldība

Īstenojot Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju, šā gada februārī tika uzsākta vēsturisko ēku pārbūve, lai, noslēdzoties būvniecības darbiem, iegūtu nomas platības vairāk nekā 1370 kvadrātmetru platībā. Telpu nomas tiesību izsole trīs atjaunotajās ēkās plānota 2018.gada pavasarī, kopumā nodrošinot vismaz 56 jaunas darbavietas. Pēc veiktā teritorijas labiekārtojuma apmeklētājiem tiks atvērts arī pils dārzs, kur nomas platības pēc pārtraukuma būvniecības laikā atgūs suvenīru tirgotāji jau iepriekš uzstādītajos kioskos. 2018.gada pavasarī plānots rīkot nomas tiesību izsoli uz vienu kiosku, kas būs pieejams mazumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai ar bezalkoholisko dzērienu un pārtikas piedāvājumu.

Tāpat pašvaldība plāno 2018.gadā ierīkot sezonāla rakstura paviljonu Siguldas pils kom-pleksa iekšējā pagalmā dažādu kultūras un iz-klaides pasākumu norisei. Papildinot lielformāta koncertu klāstu, kas nākamajā gadā norisināsies Livonijas ordeņa Siguldas pilsdrupu estrādē, šajā teritorijā plānoti pasākumi mazākam apmeklē-tāju skaitam, lai bagātinātu kultūras piedāvājumu brīvdienās. Turpinot vēsturiskā Siguldas pils kompleksa atjaunošanu, 2018.gadā sāksies Jaunās pils ēkas pārbūve un iekštelpu restaurācija, kā arī Dārznieka mājas pārbūve. Līdztekus pašvaldība meklē risinājumus bijušās brūža ēkas izmantošanai, sabiedrisko tualešu nodrošināšanai, kā arī pārējās apkārtējās teritorijas attīstībai.

Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 3 085 516,71 eiro apmērā, darbu kopējām izmak-sām sasniedzot gandrīz piecus miljonus eiro. Ie-pirkuma procedūras rezultātā vērienīgo pārbūvi uzticēts veikt pilnsabiedrībai RERE Būve 1. Darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada vasaras sezonai. Teritorijas attīstībā kopumā tiks ieguldīti vairāk nekā 10 miljoni eiro.