Sīkāk uzskaitīs pašvaldību ceļus un tiltus

2009. gada 11. jūnijs plkst. 12:53

Lai nodrošinātu aktuālu statistikas informāciju, kā arī sadalītu mērķdotācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, turpmāk pašvaldībām būs jāsniedz plašāka informācija par ceļiem un tiltiem savā teritorijā, informē Satiksmes ministrija.

Tādā veidā valsts a/s Latvijas Valsts ceļi (LVC) reģistrā tiks ievietota plašāka informācija par Latvijas ceļiem, ielām un tiltiem.

Paredzēts, ka pašvaldībām, reģistrējot to teritorijā esošos ceļus un ielas, būs jānorāda tiltu un satiksmes pārvadu nosaukums, adrese ceļa vai ielas kilometrā un ģeogrāfiskajās koordinātēs, kā arī īpašuma kadastra numurs. Līdz šim šādi dati nebija jānorāda. Spēkā paliek arī esošais regulējums, ka pēc pašvaldību pieteikumu saņemšanas, to ceļus un ielas reģistrē un uzskaita LVC.

Jaunizveidotajām pašvaldībām no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 1.oktobrim jāsagatavo un jāiesniedz LVC Valsts zemes dienestā saskaņoti pieteikumi pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijai.

Apstiprinot normatīvo aktu, tiks nodrošināta pilnīgāka statistikas informācija un interesenti varēs saņemt plašākas uzziņas par interesējošo objektu. Informācijas aktualizēšana nepieciešama arī, lai veiktu precīzu valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotāciju pašvaldību ceļiem sadalījumu, īstenojot reģionālās reformas.