Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

RP SIA Rīgas satiksme (RS) un SIA BRD projekts noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaja infrastruktūras posma izbūvei un esošās tramvaja līnijas pārbūvei un autoruzraudzību Kohēzijas fonda finansētā projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība ietvaros, informē RS pārstāvis Viktors Zaķis.

Projekts ir viens no tā dēvētajiem Skanstes tramvaja projekta posmiem, kas paredz 3,6 kilometrus garas jaunas līnijas izbūvi pa maršrutu Pērnavas iela - Senču iela - Zirņu iela - Skanstes iela - Sporta iela, un vēl apmēram trīs kilometrus garas esošās 5. un 9.tramvaja maršrutu infrastruktūras rekonstrukciju līdz pilsētas centram. Līguma summa ir 2 054 388,00 eiro (bez PVN), kur iekļautas gan būvprojekta izstrādes izmaksas, gan autoruzraudzības izmaksas būvdarbu laikā.

Būvprojektēšanu jaunas tramvaja infrastruktūras posma izbūvei un esošās tramvaja līnijas pārbūvei paredzēts dalīt piecās kārtās – jaunizbūvējamais posms sadalīts divās kārtās, savukārt pārbūvējamais – trijās kārtās. Dalījums kārtās izvēlēts, jo būvprojektu izstrāde jaunizbūvējamam posmam būs komplicētāka un laikietilpīgāka, nekā būvprojektu izstrāde pārbūvējamajiem posmiem. Attiecīgi, kamēr vēl norisināsies būvprojekta izstrāde jaunizbūvējamam posmam, paralēli varēs uzsākt pārbūves darbus. Visu būvprojektu izstrādi plānots pabeigt 2020. gada 1. ceturksnī.

Projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība ietvaros Rīgas satiksme noslēgusi Integritātes paktu ar biedrību Sabiedrība par atklātību – Delna (Delna). Integritātes pakts ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publiskajos iepirkumos, kas finansēti vai līdzfinansēti ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus.

SIA BRD projekts ar Delna ir parakstījuši arī Integritātes paktu, kas ir kā neatņemama līguma sastāvdaļa un neatsaucama piekrišana uzraudzības veikšanai, kā arī noteiktu darbības principu ievērošanai. Delna līdz šim ir piedalījusies projekta uzraudzībā, t.sk., visās RP SIA Rīgas satiksme iepirkumu komisijas sēdēs, kā arī kopā ar saviem ekspertiem iesaistījās iepirkuma dokumentācijas izstrādē un iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā.

Jau vēstīts, ka Rīgas satiksme un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017. gada 3. oktobrī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.5.1.1/16/I/002 Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība īstenošanu.

Projekta īstenošanu reglamentē 2016. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 4.5.1.1. pasākuma Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) īstenošanas noteikumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 97,40 miljoni eiro, neieskaitot PVN, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 65, 66 miljoni eiro (67,42%), RP SIA Rīgas satiksme līdzfinansējums ir 27, 40 miljoni eiro (28,13%) un citi publiski līdzekļi snieguma rezerves priekšfinansēšanai 4, 33 miljoni eiro (4,45%).

Projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sabiedriskā transporta izmantošanu Rīgā, Rīgas sabiedriskā transporta tīklā iekļaujot mazāk savienotas pilsētas attīstības apkaimes. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga, Latvijas Republikas galvaspilsēta. Projekta īstenošana efektīvākus sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas urbanizētajās teritorijās, mazinās ceļu satiksmes sastrēgumus, negadījumu skaitu un negatīvu ietekmi uz vidi, pozitīvi ietekmējot urbānās dzīves un vides kvalitāti, kā arī uzlabos pārvietošanās iespējas sabiedriskajā transportā, paaugstinot kvalitātes standartus un saīsinot sabiedriskā transporta brauciena ilgumu (gan transportlīdzekļiem, gan pasažieriem), nepasliktinot satiksmes apstākļus.

Komentāri

Pievienot komentāru