Skatīs likumu par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

2004. gada 26. aprīlis plkst. 14:55
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Ministru kabineta komiteja pirmdien akceptēja likumu, kas noteiks kārtību, kādā tiek aprēķināti un atlīdzināti valsts pārvaldes iestāžu nodarītie zaudējumi. Likumprojekts, kurš vēl jāakceptē Ministru kabinetam un jāpieņem Saeimai, nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes zaudējumus var nodarīt gan ar savu darbību, proti, izdodot prettiesisku administratīvu aktu vai veicot prettiesisku faktisku rīcību, gan ar bezdarbību, ja iestādei bija pienākums rīkoties, bet tā šo pienākumu prettiesiski nav pildījusi. Valsts pārvaldes iestādēm, kas šādi rīkojušās, būs jāatlīdzina gan mantiskie zaudējumi, gan personiskais un morālais kaitējums. Likumprojekts gan paredz ierobežot atlīdzināmo zaudējumu apmēru — 100 % apmērā mantiskais zaudējums tiks atlīdzināts gadījumos, kad aprēķinātā zaudējuma summa nepārsniedz 10 000 Ls, 90 % apmērā — ja zaudējumu summa ir no 10 001 Ls līdz 15 000 Ls, 80 % apmērā — ja zaudējumu summa ir no 15 001 Ls līdz 20 000 Ls, 70 % apmērā — ja aprēķinātie zaudējumi ir no 20 001 Ls līdz 25 000 Ls, 60 % apmērā — ja nodarīti 25 001 Ls līdz 30 000 Ls lieli zaudējumi un 50 % apmērā — ja zaudējumu apmērs ir no 30 001 Ls līdz 40 000 Ls. Gadījumos, kad aprēķinātā zaudējumu summa pārsniegs 40 000 Ls, atlīdzības apmērs varēs būt mazāks par 50 % no aprēķinātās summas. Personiska kaitējuma atbilstīgs apmērs tiks noteikts līdz 5000 Ls, bet smaga kaitējuma gadījumā atlīdzība varēs būt līdz 20 000 Ls. Personas dzīvības, sevišķi smagas fiziskās integritātes vai smaga veselības kaitējuma gadījumā maksimālā atlīdzinājuma apmērs nevarēs pārsniegt 50 000 Ls. Morālā kaitējuma gadījumā atlīdzinājuma apmērs tiks noteikts līdz 3000 Ls, smaga morālā kaitējuma gadījumā — līdz 10 000 Ls, bet personas dzīvības, smagas fiziskās integritātes vai smaga veselības kaitējuma gadījumā atlīdzība par morālo kaitējumu nevarēs pārsniegt 20 000 Ls. Tieslietu ministre Vineta Muižniece valdības komitejas sēdē atzina, ka šī likuma īstenošana var prasīt ievērojamus līdzekļus no valsts budžeta, jo valsts pārvaldes iestādēm būs jāmaksā par savām kļūdām un nekvalitatīviem lēmumiem. Saskaņā ar likumprojektu tiesības uz zaudējuma atlīdzību būs tikai cietušajiem — personām, kas ir administratīvā akta adresāts vai trešā persona Administratīvā procesa likuma izpratnē.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām