Šlesers pēdējā darba dienā noslēdzis airBaltic akcionāru līgumu

2009. gada 24. marts plkst. 8:19

Iepriekšējais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers pēdējā darba dienā noslēdzis jaunu airBaltic akcionāru sadarbības līgumu.

2009.gada 4.martā noslēgto jauno airBaltic akcionāru sadarbības līgumu Latvijas Republikas vārdā apstiprināja bijušais satiksmes ministrs un no otras puses jaunais airBaltic akcionārs - SIA Baltijas Aviācijas sistēmas (turpmāk BAS). Šāda informācija ietverta satiksmes ministram Kasparam Gerhardam (TB/LNNK) sagatavotajā ziņojumā par airBaltic valdes locekļu atalgojumu, ko ministrs uzdeva sagatavot pagājušā nedēļā.

Jaunais sadarbības līgums ir konfidenciāls un tāpat kā 1995.gada airBaltic dibināšanas līgums plašākai publikai nav pieejams.

Tādējādi šobrīd Latvijas Republikai ir saistoši divi līgumi – 1995.gadā slēgtais airBaltic dibināšanas līgums un 2009.g. 4.martā slēgtais sadarbības līgums ar BAS.

Ziņojumā norādīts, ka nepieciešams noslēgt līgumu starp Latvijas Republiku un SAS par 1995.gada airBaltic dibināšanas līguma izbeigšanu, pretējā gadījumā, neskatoties uz to, ka SAS vairs nav airBaltic akcionārs, Latvijai vēl joprojām ir saistības pret SAS.

Līdz ar to, runājot par valdes locekļu atalgojumu, ziņojumā norādīts, ka pašreiz airBaltic valdes locekļu atalgojumu nosaka 1995.gadā slēgtais dibināšanas līgums, kā arī LR Komerclikums. Atbilstoši līgumam Valdes priekšsēdētāja atalgojums sastāv no divām daļām: padomes noteiktā atalgojuma, kas ir līdzvērtīgs atalgojumam Latvijas Republikā, un SAS papildus noteiktās atlīdzības, lai nodrošinātu valdes locekļiem starptautiski konkurētspējīgu atalgojumu. Saskaņā ar Komerclikumu, valdes locekļu atlīdzības noteikšana nav akcionāru sapulces (tai skaitā valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja) kompetences jautājums.

Tikko LR un SAS paraksta līgumu par dibināšanas līguma izbeigšanu, valdes locekļu atalgojuma jautājums ir skatāms saskaņā ar Komerclikumu. Tad, kā norāda Gerhards, SM kā LR akciju kapitāla daļu turētājs akcionāru sapulcē rosinās pārskatīt valdes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas principus un noteikt maksimālo atalgojuma apmēru.  

Saskaņā ar Komerclikuma 308.pantu, valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību atbilstoši viņa pienākumu apjomam un sabiedrības finansiālajam stāvoklim un atlīdzības apmēru valdes locekļiem nosaka padome.

Jau ziņots, ka pēc tam, kad MK lēma par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības uz SAS piederošajām 47.2% airBaltic akcijām un obligācijām, tās savā īpašumā iegādājās Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA Baltijas Aviācijas sistēmas, kas pieder airBaltic vadītājam Bertoltam Flikam.