Sociālā uzņēmuma statusu piešķirs speciāla komisija

2017. gada 16. novembris plkst. 12:08
Sadaļa: Likumi
Dalies ar šo rakstu

Labklājības ministrija veidos komisiju, kas izvērtēs sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, atbilstību sociālā uzņēmuma statusam un sociālo uzņēmumu darbību. To nosaka Ministru kabineta noteikumu projekts «Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju», kas ceturtdien, 16. novembrī, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumi vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Komisijas kompetencē būs sniegt Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par pretendentu atbilstību sociālā uzņēmuma statusam un sociālā uzņēmuma darbības atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem.

Noteikumu projekts paredz, ka pa vienam komisijas loceklim pilnvaros Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Kultūras ministrija. Vēl pieci pārstāvji attiecīgi tiks iekļauti no Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem, kas pārstāv sociālās uzņēmējdarbības jomu vai pārzina ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus, atklāta konkursa rezultātā. Komisijas priekšsēdētājs būs Labklājības ministrijas pārstāvis.

Noteikumu projekts nosaka arī komisijas darba organizāciju un komisijas lēmumu pieņemšanas noteikumus. Komisijas darbība tiks uzsākta 2018. gada aprīlī, jo to paredz Saeimā pieņemtais «Sociālā uzņēmuma likums», kas stāsies spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

LASI:

Latvijas sociālajiem uzņēmējiem būs pieejami 12 miljoni eiro
Pieņemts Sociālā uzņēmuma likums

Dalies ar šo rakstu