Šogad Rīgā reģistrēti 72 trešo personu izraisīti elektroapgādes tīkla bojājumi 

Šā gada 11 mēnešos Rīgā AS Sadales tīkls ir reģistrējusi 72 trešo personu izraisītus elektroapgādes tīkla bojājumus, kas ir sagādājuši neērtības uzņēmuma klientiem, kuriem uz laiku, kamēr tiek veikti elektroapgādes tīkla atjaunošanas darbi, tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

Žanete Hāka, 30.12.2014
1/3

Foto: Sadales tīkls

Šā gada 11 mēnešos AS Sadales tīkls Rīgā ir reģistrējusi 60 gadījumus, kad rakšanas un būvniecības darbu laikā bojātas kabeļu līnijas, un 12 gadījumus, kad ar tehniku bojātas virszemes būves - transformatoru apakšstacijas, kabeļu un elektroenerģijas uzskaites sadalnes. Šādu trešo personu izraisīto elektrotīkla bojājumu dēļ neērtības izjūt uzņēmuma klienti, kuriem uz laiku, kamēr tiek veikti elektrotīkla atjaunošanas darbi, tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

Šogad uzņēmums vidēji ik nedēļu visā Latvijā reģistrē 13 juridisko un privātpersonu radītos elektrotīkla bojājumus. Lai novērstu šos elektroapgādes tīkla bojājumus - īpaši kabeļtīkla bojājumus, un nodrošinātu elektroapgādes atjaunošanu, jāveic piespiedu elektroapgādes atslēgums, kas apdzīvotās vietās un pilsētās ietekmē no vairākiem simtiem līdz pat tūkstošiem lietotāju. Šie notikumi būtiski ietekmē uzņēmuma ikdienas darbu, jo darbiniekiem ir jāpārtrauc plānotie elektrotīkla uzturēšanas un attīstības darbi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu klientu elektroapgādi, norāda AS Sadales tīkls Tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

AS Sadales tīkls atgādina, ka, plānojot jebkādus rakšanas darbus, būtiski ir zināt, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, tādēļ rakšanas darbi jāsaskaņo vietējās pašvaldības būvvaldē un, veicot darbus elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, ar elektroapgādes uzņēmumu AS Sadales tīkls. Visbiežāk kabeļu līnija tiek pārrauta ar zemes rakšanas tehniku vai mehāniski sabojāta, piemēram, veicot celmu izraušanu, iedzenot metāla armatūru vai ceļa zīmes. Būtiski ir ievērot maksimālu piesardzību un pareizus darba paņēmienus rakšanas darbu laikā, jo, mehāniski bojāta kabeļa ārējā apvalka dēļ, kabelī iekļūst ūdens, kas sabojā izolāciju un izraisa īsslēgumu ar elektroapgādes traucējumu. Mehāniski izraisīts kabeļtīkla bojājums var izsaukt paaugstinātu spriegumu, kas, savukārt, var izraisīt papildu bojājumus gan uzņēmuma elektrotīklā, gan sabojāt mājsaimniecību elektroiekārtas.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku tuvāk par 1 metru no kabeļu līnijas un, veicot zemes rakšanas darbus dziļāk par 30 centimetriem, darbu veicējam ir jāsaņem AS Sadales tīkls rakstiska atļauja.