Stadionu bez atlīdzības nodos lietošanai Futbola federācijai 

Rīgas domes īpašuma komiteja apstiprinājusi projektu par nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 116A Ērgļu ielā 2 un Aleksandra Čaka ielā bez numura (jeb stadiona pretī Daugavas sporta namam) nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Futbola federācija.

Ingrīda Drazdovska, 23.1.2012

Foto: Dienas Mediju arhīvs

Kā informē pilsētas Īpašuma departaments, kurš gatavojis šo projektu, lēmuma mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par veselīgu dzīvesveidu, veicinot futbola kā sporta veida attīstību Rīgas pilsētā, sniedzot atbalstu biedrībai Latvijas Futbola federācija, kura par saviem līdzekļiem vecā stadiona vietā izbūvēšot starptautisko futbola federāciju prasībām atbilstošu sporta bāzi ar stadionu.

Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar aktu brīdī, kad ir saņemta būvatļauja Īpašuma rekonstrukcijai un jaunai būvniecībai, līdz brīdim, kamēr biedrībai Latvijas Futbola federācija ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem vai līdz cita līguma par īpašuma (vai tā daļu) lietošanas tiesību piešķīrumu spēkā stāšanās brīdim. Līgumu būs iespējams pārjaunot vēl uz tādu pašu termiņu, ja nebūs pārkāpti tā nosacījumi.

Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs skaidroja, ka stadiona un tam atbilstošās infrastruktūras būvniecības un labiekārtošanas darbi un nodošana ekspluatācijā ir jāveic ne vēlāk, kā līdz 2014.gada 31.martam. Visas būves, kas tiks uzceltas uz domei piederošajiem zemes gabaliem vai tiks iegūtas esošo rekonstrukcijas rezultātā, tiks nodotas ekspluatācijā un zemesgrāmatā reģistrētas uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda, pieņemot to kā dāvinājumu no Latvijas Futbola federācijas.

Šis lēmumprojekts šonedēļ vēl tiks skatīts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā.

DB 2005. gadā informēja, ka savulaik par stadiona rekonstrukciju bija interesējies arī futbola atbalstītāja, uzņēmēju Gunti Indriksonu saistīta kompānija SIA Sporta un atpūtas centrs Manēža. Tas pašvaldībai izteicis attīstības piedāvājumu veikt rekonstrukciju trīs kārtās. Tā brīža piedāvājums bija hallē ieguldīt vismaz 800 tūkst. latu. Otrajā posmā – atjaunot esošā futbola laukuma segumu, kas izmaksātu aptuveni 300 tūkst. latu un ko par saviem līdzekļiem veiktu Latvijas Futbola federācija, bet trešajā – renovēt tribīnes, modernizēta teritorijas infrastruktūru un izveidota jauna šautuvi. Daļā no kompleksa brīvās teritorijas tobrīd piedāvāts uzbūvēt biznesa centru un citus komercobjektus, lai tālākā nākotnē stadions varētu atpelnīt ieguldītos līdzekļus.