Stadler apstrīdēs vilcienu konkursa rezultātus

Autors: Ritvars Bīders
2010. gada 14. septembris plkst. 17:56

Izanalizējot izveidojušos situāciju saistībā martā izsludināto vilcienu iepirkumu konkursu, tā dalībnieks Stadler Bussnang AG nolēmis vērsties Latvijas varas iestādēs un apstrīdēt konkursa 1. kārtas rezultātus, jo Rīgas vagonbūves rūpnīcas (RVR) nosacītā pirmskvalifikācija esot pretrunā ar iepirkuma noteikumiem un līdz ar to šī kompānija konkursā ir diskvalificējama. Db.lv jau vēstīja, ka 144 miljonus latu vērtā pasažieru vilcienu piegādes konkursā izšķirošajai otrajai kārtai kvalificējušies visi trīs pirmās kārtas pretendenti – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) (Spānija), a/s Rīgas Vagonbūves rūpnīca (RVR) sadarbībā ar Bombardier un Stadler Bussnang AG (Šveice).

RVR uzaicināts piedalīties konkursa otrajā kārtā, nosakot, ka līgumtiesību piešķiršanas gadījumā RVR un Bombardier kopā uzņemas atbildību un saistību izpildīt iepirkuma līgumu, Bombardier uzņemoties atbildību un izpildot jebkuru no iepirkuma līguma saistībām, ja to neizpilda RVR.

Pašlaik Stadler izstrādā formulējumu apelācijas sūdzībai, kas tuvāko divu dienu laikā tiks iesniegta valsts institūcijās. Stadler apelācijas sūdzību paredzēts balstīt uz šādiem punktiem:

 «1. Kopš pirmskvalifikācijas dokumentu atvēršanas netika sniegts skaidrojums, vai RVR piedalās konkursā pastāvīgi un Bombardier Transportation ir tikai tās apakšuzņēmējs, vai arī RVR ir izveidojusi atbilstošu konsorciju ar Bombardier Transportation.

 2. Saskaņā ar a/s Pasažieru vilciens sniegto argumentāciju, RVR tika atļauts piedalīties nākamajā konkursa kārtā ar nosacījumu - ja RVR nespēs pildīt savas saistības, Bombardier uzņemsies pilnu atbildību par projekta izpildi. Šāda kopatbildība ir piemērojama tikai gadījumos, ja ir izveidoti konsorciji, līdz ar to, ja Bombardier ir tikai RVR apakšuzņēmējs, šāda atbildība nevar tikt prasīta un pieņemta.

 3. Termins «nosacīta pirmskvalifikācija» ir pilnīgi nezināms Eiropas Savienības publisko iepirkumu praksē un regulējumā. Pretendents vai nu atbilst noteiktajiem kritērijiem un līdz ar to tiek kvalificēts, vai arī neatbilst un tiek izslēgts no dalības konkursa nākamajās kārtās. Ar «nosacīto pirmskvalifikācija» saprotamas īpašas privilēģijas vienam no konkursa dalībniekiem, kas nodara nopietnu kaitējumu brīvai konkurencei un vienlīdzīgajai attieksmei, kas ir Eiropas Savienības pamatprincipi.

 4. Ja a/s Pasažieru vilciens ir izvirzījusi šo nosacījumu RVR pirmskvalifikācijai, tad tas nozīmē, ka a/s Pasažieru vilciens vai nu nav pieprasījusi apstiprinājumu no Bombardier, vai arī to ir darījusi, taču Bombardier to nav devis. Mūsuprāt, abos šos gadījumos RVR būtu bijusi diskvalificējama, jo saskaņā ar Iepirkumu likumu:

     a. jebkurš dokumenta papildinājums ir jāiesniedz konkursa izsludinātājam pirms lēmuma pieņemšanas, citādi šis papildinājums nevar tikt pieņemts un konkursa dalībnieks no konkursa ir izslēdzams.

     b. šāds nopietns trūkums vispār nevar tikt atrisināts ar papildinājumu.

 5. Pēc Stadler novērojumiem, RVR nesen ir uzsākusi intensīvu plaša mēroga masveida kampaņu Latvijas medijos, kur visa informācija tiek pasniegta neobjektīvi, tendenciozi un vienpusīgi par labu RVR. Šis kampaņas mērķis ir acīmredzami mēģināt ietekmēt lēmumu pieņemšanu a/s Pasažieru vilciens valdē par labu RVR. Šāda ietekmēšana ir pretrunā ar godīgas un brīvas konkurences principu.»

Papildus šiem faktiem Stadler uzsver, ka aizvadīto divu nedēļu laikā a/s Pasažieru vilciens vairakkārt ir paziņojusi, ka RVR iesniegtie pirmskvalifikācijas dokumenti neatbilst konkursa kritērijiem.

Stadler uzskata, ka gadījumā, ja RVR nespēs izpildīt kaut vienu no iepriekš minētajiem kritērijiem, tā ir jāizslēdz no turpmākās dalības konkursā.

Konkursa otrajā kārtā pretendentiem līdz šā gada beigām jāiesniedz detalizēts vilcienu tehniskais projekts un finansējuma piedāvājums. Tiesa, vienam pretendentam – a/s Rīgas Vagonbūves rūpnīca (RVR) sadarbībā ar Bombardier tiek izvirzīti nosacījumi.

RVR kopā ar vienu no pasaules vadošajiem mašīnbūvētājiem Bombardier vienīgie no konkursantiem ir gatavi ražot pasažieru vilcienus Latvijā, izmantojot Bombardier tehniskos risinājumus. Pasažieru vilcienu iepirkuma konkurss ir ne tikai ļoti liels — 144 milj. Ls apmērā, bet arī ļoti sarežģīts, turklāt līdzīga iepirkuma konkursa pieredzes Latvijā nemaz nav.

Atslēgvārds