Stingrāki groži darījumiem ar offshoriem

2004. gada 14. aprīlis plkst. 10:42
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Offshore valstu — Gērnsijas, Džersijas un Menas salas — fiziskajām personām izmaksātajiem procentu maksājumiem ieviesīs stingrāku uzraudzību. To paredz vakar valdībā akceptētās vienošanās projekti par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli starp Latviju un zemo nodokļu teritorijām, par kurām starptautiskajās attiecībās ir atbildīga Lielbritānija - Gērnsiju, Džersiju un Menu. Šie nosacījumi ir būtiski tiem Latvijas rezidentiem, kuri ir aizņēmušies naudu un maksā procentus fiziskām personām, kas ir zemo nodokļu teritoriju rezidenti, skaidro Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu konvenciju nodalas vadītājs Andrejs Birums. Viņš norāda, ka šos līgumprojektus ir sagatavojušas ES amatpersonas. Šī kārtība darbosies arī otrādi, jo līgumprojekti paredz, ka Gērnsija, Džersija un Mena uzkrājumu procentu izmaksu reglamentējošās ES direktīvas pārejas periodā nodrošina līdzvērtīgus pasākumus. Proti, izmaksu brīdī ietur nodokli no procentu maksājumiem, kurus zemo nodokļu teritorijās izveidoti izmaksātāji izmaksā - fiziskajām personām, kas ir Latvijas rezidenti. Saskaņā ar līgumiem Gērnsija, Džersija un Mena no procentu maksājumiem ieturēs nodokli pēc šādām likmēm: pirmo trīs pārejas perioda gadu laikā - 15%, nākamajos trīs gados - 20% un 35% turpmākajos gados. Vienlaikus līgumi uzliks par pienākumu zemo nodokļu teritorijām noteikt īpašu kārtību, kādā faktiskais īpašnieks var panākt, ka nodoklis no procentu maksājumiem netiek ieturēts, īpaši pilnvarojot izmaksātāju ziņot par procentu maksājumiem tās līgumslēdzējas puses nodokļu administrācijai, kurā ir nodibināts izmaksātājs. Šajā gadījumā pilnvarojums attiecas uz visiem procentu maksājumiem, kurus izmaksātājs veic to faktiskajam īpašniekam. Savukārt Latvija saskaņā ar līgumiem sniegs Gērnsijai, Džersijai un Menai informāciju par Latvijā izveidotu izmaksātāju procentu faktiskajiem īpašniekiem - fiziskajām personām, kas ir zemo nodokļu teritoriju rezidenti, - izmaksātajiem procentiem. Direktīvas par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli mērķis ir nodrošināt, ka ES dalībvalstis viena otrai sniedz nepieciešamo informāciju par to rezidentiem - fiziskajām personām izmaksātajiem ienākumiem no uzkrājumiem (procentu ienākumiem). Paredzēts, ka direktīva tiks piemērota jau ar 2005.gadu. Tā paredz piemērot tādus pašus pasākumus attiecībā uz Šveici, Lihtenšteinu, Sanmarīno, Monako un Andoru, Nīderlandes atkarīgajām teritorijām, kādus attiecībā uz ienākumiem no uzkrājumiem nosaka direktīva.