Strauji mainīs likumus

2004. gada 01. aprīlis plkst. 16:58
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Saeimas brīvdienās Satversmes 81.panta kārtībā valdība plāno akceptēt jaunu Dizainparaugu likumu, kā arī izdarīt grozījumus likumā «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm». Izmaiņas esot nepieciešamas, lai nacionālos noteikumus par preču zīmēm pielāgotu Eiropas Kopienas preču zīmju reģistrācijas sistēmai. Savukārt jaunais Dizainparaugu aizsardzības likum projektā realizētas ES Dizainparaugu direktīvas prasības.