Studentus sargās no banku mantkārības

2011. gada 11. janvāris plkst. 14:27
Autors: Jānis Lasmanis
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Nākotnē bankas nevarēs prasīt no studentiem, kas ņēmuši studējošo kredītu prasīt nesamērīgi lielus līgumsodus. Šādus grozījumus noteikumos par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts pieņēma Ministru kabinets.

Pašreiz noteikumi paredz, ka, kavējot maksājumu par saņemto kredītu, kredīta ņēmējam var piemērot līgumsodu 0,1 % dienā no atmaksājamās summas. Turklāt noteikumos nav noteikts maksimālais līgumsoda apmērs, ko var piedzīt no kredīta ņēmēja.
Šobrīd vairākos simtos studējošo kredītu lietu kredītiestāžu piemērotais līgumsods pārsniedz 200% un vairāk no izsniegtās kredīta summas. Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti atzīst, ka visās šajās lietās var uzskatīt, ka no kredīta ņēmēja tiek piedzīts nesamērīgi liels līgumsods. Turklāt pašreizējā ekonomiskajā situācijā kredīta ņēmējiem esot problemātiski atmaksāt kredīta pamatsummu un procentus, nemaz nerunājot par nesamērīgi augsto līgumsodu.

Jāatzīst, ka jau šobrīd tiesas, izskatot prasības par kredīta parāda piedziņu lietās, kurās līgumsods pārsniedz izsniegtā kredīta pamatsummu, būtiski samazina līgumsoda apmēru. Tiesas līgumsodu, kas pārsniedz izsniegtā kredīta pamatsummu, vērtē kā pārmērīgu un neatbilstošu taisnīguma principiem.

Tomēr apstiprinot grozījumus noteikumos, MK nostiprina normu, ka līgumsods nedrīkst pārsniegt kredītā izsniegto līdzekļu apjomu. 

Dalies ar šo rakstu