Svītro konkurenci ierobežojošo Ostu likuma normu

Autors: Agnese Margēviča
2010. gada 28. jūnijs plkst. 18:11

No likuma par ostām tiks izslēgta norma, kuras dēļ Valsts prezidents to atdeva otrreizējai caurlūkošanai Saeimā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pirmdien vienojās no likuma svītrot normu, kas ostas pārvaldei ļauj sniegt likumā neuzskaitītus ar darbību ostās saistītus pakalpojumus. Valdis Zatlers, atsakoties izsludināt šo nesen Saeinas grozīto likumu par ostām, uzskatīja, ka šī norma var ierobežot konkurenci. Neapmierinātību par konkurences ierobežošanu pauda arī atsevišķi uzņēmēji.

Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (TP) DB skaidroja, ka ostu pārvaldēm, lai tās varētu veikt kādu likumā neuzskaitītu komercdarbību, būs jādibina meitasuzņēmumi. Viņaprāt, līdz ar strīdīgās normas svītrošanu, ir ņemtas vērā prezidenta iebildes. Tādu pašu viedokli DB pauda arī cits Tautsaimniecības komisijas pārstāvis – Dzintars Zaķis (JL). Saeima par komisijas šodien atbalstīto likuma redakciju balsos 12. jūlijā parlamenta ārkārtas sēdē.

V. Zatlers iepriekš nosūtīja grozījumus likumā par ostām otrreizējai caurlūkošanai Saeimā, aicinot parlamentu precizēt likuma normu, «lai tā sasniegtu minēto mērķi, neradot iespēju ierobežot tirgus dalībnieku saimniecisko sacensību un samazināt ostu konkurētspēju».

Prezidenta kanceleja, motivējot lēmumu, arī norādīja, ka Valsts pārvaldes iekārtas likumā jau ir regulējums par ostu pārvalžu darbību nestandarta situācijās. Proti, ka ostas pārvaldēm ir tiesības sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar ostas darbību, veicot komercdarbību ar tai piederošas kapitālsabiedrības starpniecību. Esošā kārtība neradot brīvostām priekšrocības un labvēlīgākus apstākļus uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas un tarifu robežlīmeņu noteikšanas politikas jomās, salīdzinot ar pārējiem komersantiem, kas darbojas ostās.