Citas ziņas

Talsos apstiprina budžetu un jau plāno grozījumus

Vēsma Lēvalde, 22.02.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Talsu novada domes ārkārtas sēdē apstiprināts Talsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam 15,2 miljonu latu apmērā, kas atzīts par nepietiekamu pašvaldības funkciju veikšanai.

Tāpēc deputāti jau drīz plāno uzsākt darbu pie budžeta grozījumu izstrādes, informē pašvaldība. Pirmo reizi veidots budžets visam Talsu novadam un apstiprināts nepietiekamā apmērā tikai tāpēc, lai iekļautos Ministru kabineta noteiktajā termiņā - līdz 21. februārim. Pārvaldes izdevumu īpatsvars budžetā – 7,2 %. Pie pārvaldes izdevumiem plānots atalgojums un sociālās apdrošināšanas izmaksas 15 deputātiem, visu komisiju locekļiem, 48 centrālās administrācijas darbiniekiem, 54 pārvalžu

darbiniekiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, izdevumi pārvaldei ir samazinājušies vidēji par 450 tūkstošiem latu. Kredītu un līzinga procentu samaksām 2010. gadā paredzēti 3 % no visiem izdevumiem.

Talsu novada pašvaldībai saistoši ir 97 noslēgti aizņēmumu līgumi. Paredzot, ka 2010. gada laikā tiks noslēgti vēl jauni aizņēmumu līgumi dažādu projektu priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai, ir skaidrs, ka budžeta grozījumos izdevumi procentu samaksām būs jāpalielina, norāda pašvaldība. Ekonomiskās darbības izdevumiem pašvaldība plānojusi vien aptuveni 180 tūkstošus latu, turklāt te ietverti izdevumi pašvaldības mājas lapas uzturēšanai un informatīvā izdevuma Talsu Novada Ziņas iespiešanai un izplatīšanai, starptautiskajai sadarbībai un Talsu novada aģentūrai Talsu novada Tūrisma informācijas centrs. Aizņēmumu procentu un pamatsummu atmaksai pašvaldība izlietos 7,2% no budžeta izdevumiem.

Komentāri

Pievienot komentāru