Tiesa liek Gatim Saknītim maksāt Eurobalt Junipro 280,7 tūkstošus latu

2011. gada 24. marts plkst. 17:46
Autors: BNS
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Augstākā tiesa kā apelācijas instance ceturtdien daļēji apmierināja uzņēmuma Eurobalt Junipro prasību pret Gati Saknīti, piedzenot no uzņēmēja 280,7 tūkstošus latu, aģentūru BNS informēja tiesas preses sekretāre Baiba Kataja. Viņa sacīja, ka tiesa nosprieda piedzīt no Saknīša par labu Eurobalt Junipro aizdevuma atmaksai 186,7 tūkstošus latu, līgumsodu - 85,1 tūkstoti latu, kā arī likumiskos procentus - 8,9 tūkstošus latu.

Pārējā daļā prasība tika noraidīta.

Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no 8.aprīļa, kad būs pieejams pilns sprieduma teksts.

Jau vēstīts, ka Eurobalt Junipro prasīja piedzīt no Saknīša kopumā 691 tūkstoti latu.

Apelācijas instancei strīds bija jāvērtē vēlreiz, jo pērn 24.februārī Senāts atcēla iepriekšējās instances tiesas spriedumu, ar kuru noraidīta Eurobalt Junipro prasība un lieta tika nodota izskatīšanai no jauna.

Augstākā tiesa 2008.gada 9.decembrī Eurobalt Junipro prasību noraidīja. Tiesa toreiz arī noraidīja pretprasību, kurā Saknītis lūdza atzīt par spēkā neesošām parādzīmes, uz kurām balstoties "Eurobalt Junipro" iesniedza tiesai prasību. Pirmā tiesu instance - Rīgas apgabaltiesa - savukārt Eurobalt Junipro prasību noraidīja, bet Saknīša pretprasību apmierināja.

Eurobalt Junipro prasības pieteikumā Rīgas apgabaltiesai norādīts, ka Saknītis 2005.gadā no aprīļa līdz jūnijam aizņēmās no advokāta Viktora Tihonova 186,5 tūkstošus latu un aizdoto naudu nav atdevis. 2006.gada martā Tihonovs noslēdza cesijas līgumu un prasījuma tiesības cedēja kompānijai Eurobalt Junipro, kas šajā tiesvedībā ir prasītājs.

Prasības pieteikumā kompānija norāda, ka parādniekam ir jāmaksā arī soda procenti par visiem aizdevumiem - 6% gadā. Kopējais likumisko procentu apmērs ir 8863 lati.

Savukārt atbilstoši parakstītajām parādzīmēm Saknītis ir apņēmies maksāt arī līgumsodus, kuru kopējā summa prasības sagatavošanas brīdī bija 495,8 tūkstoši latu, teikts prasības pieteikumā.

Saknītis tiesai klāstījis, ka prasību neatzīst un lūdz noraidīt. Viņš paskaidrojis, ka pieteikumā pievienotās Saknīša parakstītās parādzīmes uz cedenta Tihonova vārda un apgalvojums, ka šīs parādzīmes pierādot, ka uzņēmējs aizņēmies no Tihonova naudu, neatbilst patiesībai.

Tihonovs, kurš līdz 2005.gada oktobrim bija Saknīša advokāts vairākās sarežģītās civillietās, nekad nav aizdevis naudu Saknītim, teikts paskaidrojumos tiesai. Saknītis nenoliedz, ka parakstījis parādzīmes, bet norāda, ka tās tika parakstītas pēc Tihonova lūguma, lai apliecinātu saistības, kuras Saknītis uzņēmās Tihonova honorāru samaksai.

Paskaidrojumos teikts, ka Saknītis vienlaicīgi veica regulāras iemaksas šo honorāru dzēšanai, parādzīmju summa mainījās pēc katras iemaksas, tādēļ faktisko neizmaksāto honorāru atspoguļo tikai viena parādzīme par 110 tūkstošiem dolāru, kas parakstīta 2005.gada 11.jūlijā.

Saknītis vērsa tiesas uzmanību uz to, ka 11.jūlija parādzīmes apmaksas termiņā - 14.jūlijā - Saknīša māte dēla vietā izpildīja no parādzīmes izrietošās saistības, pārdodot Tihonovam 213 kvadrātmetru plašu dzīvokli par 80 tūkstošiem latu Brīvības ielā, savukārt dzīvokļa vērtība pārdošanas brīdī bija ne mazāka kā 200 tūkstoši latu.

Saknīša māte Agra Saknīte iepriekš lūdza tiesu viņu šajā strīdā pieaicināt kā trešo personu, bet tiesa lūgumu noraidīja.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām