Ražošana

Tiesa pilnībā apmierina SIA OLMAFARM pieteikumu par pagaidu aizsardzības piemērošanu

Db.lv, 15.06.2021

Jaunākais izdevums

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2021.gada 11.jūnijā apmierinājusi AS "Olainfarm" lielākā akcionāra SIA "OLMAFARM" pieteikumu par pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, nosakot, ka SIA "OLMAFARM" ir tiesīgs izlietot no AS "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības, tai skaitā balsot AS "Olainfarm" kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulcēs.

Tas nozīmē, ka SIA "OLMAFARM" būs tiesīgs bez jebkādiem šķēršļiem un traucējumiem izlietot savas akcionāra balsstiesības jau šonedēļ gaidāmajās 2021.gada 17. un 18.jūnija AS "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulcēs.

SIA "OLMAFARM" pieteikumu par pagaidu aizsardzību tiesā iesniedza nolūkā novērst nopietnu savu kā akcionāra tiesību apdraudējumu un būtisku kaitējumu situācijā, kad pastāv bažas, ka AS "Olainfarm" lielākā akcionāra tiesības 2021.gada 17.jūnijā un 18.jūnijā AS "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulcēs var pretlikumīgi mēģināt ierobežot Čehijā reģistrētā sabiedrība BLACK DUCK INVEST a.s. un ar to saistītās personas, atsaucoties uz iespējams, viltotu līgumu par SIA "OLMAFARM" piederošo 42,56% AS "Olainfarm" akciju iegādi, un uzdodoties par AS "Olainfarm" akcionāru.

Black Duck Invest. Kas ir čehu melnā pīle?  

Vārdi "Black Duck Invest", Vojteks Kačens un Tibors Bokors kopš aprīļa Latvijas...

Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2021.gada 11.jūnija lēmumu tiesa atzinusi pagaidu aizsardzības piemērošanas vitālo nepieciešamību un neatliekamību par labu SIA "OLMAFARM", tajā skaitā noteikusi SIA "OLMAFARM" kā AS "Olainfarm" akcionāra tiesības balsot AS "Olainfarm" kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulcēs, iekams jautājums par AS "Olainfarm" akciju piederību netiks atrisināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.

Tāpat Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa noteikusi Čehijā reģistrētajam uzņēmumam BLACK DUCK INVEST a.s. aizliegumu likt jebkādus šķēršļus SIA "OLMAFARM" izmantot no AS "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības, tai skaitā, aizliegts likt šķēršļus balsot AS "Olainfarm" kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulcēs.

Tiesa, izskatot SIA "OLMAFARM" pieteikumu, vērtēja SIA "OLMAFARM" dalībnieču, Valērija Maligina mantinieču, tieši izteikto gribu un izteiktu aizliegumu no amata atceltajai SIA "OLMAFARM" valdes loceklei Milanai Beļevičai veikt jebkādas darbības ar SIA "OLMAFARM" mantu, kā arī apstākli, ka Milana Beļeviča tika atsaukta no SIA "OLMAFARM" valdes locekļa amata 2021.gada 26.aprīlī, tātad jau pirms akciju atsavināšanas darījuma noslēgšanas, ņemot vērā, ka līgums par akciju atsavināšanu no Milanas Beļevičas puses tika parakstīts 2021.gada 27.aprīlī.

Lēmums, ar kuru valdes loceklis tiek atcelts no amata, saskaņā ar Komerclikuma regulējumu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, tātad šajā gadījumā attiecībā uz Milanas Beļevičas atcelšanu - 2021.gada 26.aprīlī. Tiesa secināja, ka šobrīd SIA "OLMAFARM" iespējamās prasības par līguma atzīšanu par spēkā neesošu apmierināšanas iespējamība pirmšķietami ir lielāka par tās noraidīšanas iespējamību.

SIA "OLMAFARM" piederošās AS "Olainfarm" akcijas veido 42,56% no uzņēmuma pamatkapitāla un no šīm akcijām izrietošo balsstiesību izlietojumam ir būtiska ietekme uz AS "Olainfarm" akcionāru pieņemtajiem lēmumiem. Ņemot vērā minēto, tiesa noteica, ka būtiska kaitējuma SIA "OLMAFARM" novēršanai, nepieciešams piemērot pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, nosakot, ka no konkrētām AS "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības līdz strīda galīgam noregulējumam ir tiesīga izlietot SIA "OLMAFARM", savukārt kavēšanās piemērot pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas SIA "OLMAFARM" varētu radīt būtisku (neatgriezenisku) kaitējumu.

Turklāt tiesa norādījusi, ka, iegūstot kontroli pār akcijām, BLACK DUCK INVEST a.s. varētu veikt darbības, kas iespējamo spriedumu par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu, ievērojot tiesvedības ilgumu līdzīgos procesos un pārrobežu elementu, padarītu bezjēdzīgu un SIA "OLMAFARM" varētu tikt nodarīti zaudējumi.

Savukārt apstākli par Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes ierosināto un izmeklēto kriminālprocesu par iespējamām krāpnieciskām darbībām lielā apmērā, kura ietvaros varētu būt noteikts arests mantai (konkrētām akcijām), pirmās instances tiesa vērtējusi kā būtisku un tādu, kas norāda uz nepieciešamību noteikt pagaidu kārtību, proti, ka no konkrētām AS "Olainfarm" akcijām izrietošās tiesības līdz civiltiesiska strīda galīgam noregulējumam ir tiesīga izlietot SIA "OLMAFARM".

Tādā veidā, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli, tiesa novērsusi potenciālu risku, ka 2021.gada 17.jūnijā un 18.jūnijā AS "Olainfarm" izsludinātajās ārkārtas akcionāru sapulcēs tiktu pieļauti kliedzoši SIA "OLMAFARM" kā lielākā AS "Olainfarm" akcionāra tiesību pārkāpumi, un acīmredzami netaisnīga rīcība attiecībā pret SIA "OLMAFARM".

Minētais tiesas lēmums nav pārsūdzams un stājies spēkā tā pieņemšanas brīdī, tas ir, 2021.gada 11.jūnijā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Farmācija ir daudzšķautnaina industrija, kurā nepieciešami ļoti daudz un dažādi speciālisti, tāpēc es esmu pārliecināts, ka komandai ir galvenā loma, lai bizness šajā nozarē varētu kļūt par veiksmes stāstu, domā Juris Bundulis, AS Olainfarm valdes priekšsēdētājs.

Ir ļoti svarīgi, lai visi cilvēki komandā būtu uz viena viļņa, spriež J.Bundulis, uzsverot, ka jebkuras veiksmīgas komandas pamatā ir prasme veidot savstarpējās attiecības. Man ir svarīgi, lai šīs attiecības būtu godīgas, cieņpilnas un vērstas uz kopīgiem sasniegumiem, atzīmē J.Bundulis. Viens no maniem pamata principiem ir nekad nemelot - ne sev, ne citiem, tāpēc šo spēju augstu novērtēju gan savos kolēģos un komandā, gan sadarbības partneros, pauž Olainfarm valdes priekšsēdētājs.

Virziens skaidrs

Vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem manī mitusi jau kopš bērnības, jo, kad biju pavisam mazs, gribēju kļūt par ugunsdzēsēju, atminas J.Bundulis. “Skolas vecumā savukārt jau zināju, ka vēlos savu nākotni saistīt ar dabaszinātnēm. Man ļoti patika un padevās visi eksaktie priekšmeti, jo īpaši matemātika. Tajā noteikti savs nopelns ir arī manam matemātikas skolotājam, kurš mācēja radīt interesi par šo jomu. Manu vēlmi pēc vidusskolas beigšanas studēt dabaszinātnes noteikti ietekmēja arī mamma, kas visu mūžu strādāja Rīgas Farmaceitiskās fabrikas Kvalitātes kontrolē,” stāsta Olainfarm valdes priekšsēdētājs, kurš dzīves laikā ieguvis divus doktora grādus - vienu ķīmijā, bet otro - bioloģijā.“Studēt dabaszinātnes man likās loģiski, jo mani vienmēr ir interesējusi daba, procesi tajā un mijiedarbība ar cilvēku.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

LZA piešķir goda doktora grādu AS Olainfarm valdes priekšsēdētājam Jurim Bundulim

Db.lv, 08.11.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta sēdē 7.novembrī LZA prezidents Ivars Kalviņš pasniedza goda doktora bioloģijā (Dr.h.c.biol.) diplomu AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājam Jurim Bundulim.

Dr.h.c.biol. Juris Bundulis, kā atzīmē LZA ieteikumā par goda doktora grāda piešķiršanu, ir erudīts eksperts Latvijas farmācijas sistēmā. Savu pieredzi krājis, strādājot atbildīgos amatos šajā jomā vairāk nekā 30 gadu garumā.

Pēc sešiem gadiem Organiskās sintēzes institūtā, J. Bundulis savu profesionālo karjeru cieši saistīja ar farmāciju un veselības aprūpi – 16 gadus nostrādāja AS “Grindeks” un pusi no šī laika bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Pēc tam 12 gadus strādāja valsts pārvaldē – Veselības un Labklājības ministrijās.

Šis laiks J. Bundulim sniedza iespēju paraudzīties uz farmācijas nozari no citas perspektīvas, daudz detalizētāk izprotot farmācijas lomu kopējā veselības aprūpes sistēmā. No 2021. gada, esot AS “Olainfam” vadītāja amatā, šī pieredze Jurim Bundulim devusi iespēju medikamentu ražotājus uztvert ne tikai kā produktu izstrādātājus un ražotājus, bet arī kā pakalpojumu sniedzējus, kas rūpējas par cilvēku veselību un dzīvību.

Komentāri

Pievienot komentāru