Tiesnešus rosina izrāpties ārā no savas čaulas 

Tiesu sistēma pagaidām vismazāk gatava mainīties, eksperti piesardzīgi par šogad veicamo tiesnešu profesionālo izvērtēšanu.

Elīna Pankovska, 11.01.2013

Avots: SXC

Tieslietu sistēma ir nozare Latvijā, kurā pārmaiņas notiek visgausāk, līdz ar to tiek pārmests tās neefektīvais darbs. To atzīst vairāki DB aptaujātie eksperti. Arī Sabiedrības par atklātību Delna prezentētajā šā gada prioritāšu sarakstā korupcijas ierobežošanai Latvijā kā pirmā minēta tieši – efektīvāks tiesu darbs. Delnas padomes priekšsēdētāja Inese Voika atzīst: ja būtu jāizvēlas viena prioritāte, tā būtu tieši tiesas, jo tiesu varas lauciņā pārmaiņas notiek, ļoti lēnām, tā esot kā iekapsulējusies. Ar šo jēdzienu I. Voika skaidro to, ka tiesneši neiziet uz dialogu, norādot, ka viņu darbs ir specifisks.

Jāmin, ka arī viens no galvenajiem iemesliem zemākai Latvijas pozīcijai Pasaules Bankas Doing Business vērtējumā saistīts tieši ar problēmām investoru aizsardzībā, kas savukārt saistītas ar problēmām tieslietu sistēmā. Arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā Tiesiskuma un efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis min, ka diemžēl pētījumi rāda – investori Igaunijas tiesu sistēmu vērtē kā efektīvāku.

Un tas arī ir viens no aspektiem, izlemjot par investīciju piesaisti. Šogad padomes darba kārtībā ir analizēt un vērst uzmanību tieši uz Latvijas tiesu sistēmas un tiesību reģionālo konkurētspēju.

Sabiedrības uzticība tiesu varai ir zema. To apstiprina arī eksperti, piebilstot, ka tas ir vērtējams tikai negatīvi, jo uzticība ir tas, uz kā balstās tiesu vara. Iespējams, situāciju uzlabos Latvijas tiesnešu profesionālās darbības izvērtēšana, kura jāuzsāk jau ar šo gadu un ko veiks jaunievēlētā tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. To ievēlēja Tiesnešu konferencē un saskaņā ar likumu darbs jāsāk ar 1. janvāri, uz pirmo sēdi tā sanāks 25. janvārī. Šobrīd vēl nav zināms, piemēram, tas, cik ilgu laiku varētu prasīt viena tiesneša novērtēšana vai cik kopumā šogad tiesnešu varētu tikt novērtēti.

Jaunākais izdevums