Tirgus ekonomikas apstākļos nekas labāk neregulē uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas cenas kā pats tirgus 

Izmaiņas likumdošanā attiecībā uz uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu jau tika veiktas pagājušā gada decembrī, pagarinot līguma perioda nodokļu atmaksai no 5 uz 10 gadiem, kā arī ierobežojot kopējo summu.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins, 09.05.2018

Foto: Edijs Pālens/LETA

Vienīgais, kam varam iebilst ir tas, ka šīs izmaiņas ir attiecinātas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Juridisku personu jeb uzņēmumu gadījumā nav ietekmes uz valsts budžetu, tāpēc mūsu vērtējumā tam nav ekonomiska pamatojuma, tāpēc šo ierobežojumu juridiskām personām, mūsuprāt, vajadzētu pārskatīt. Citām izmaiņām neredzam pamatu, jo dati liecina, ka IIN atmaksa ir motivējošs faktors uzkrājumu veidošanai, finanšu pratības veicināšanai.

Iespējams, kādā gadījumā kompānija skaidri nenorāda pakalpojuma izmaksas, taču to noteikti nevar vispārināt un attiecināt uz visu nozari. Otra lieta, ka cilvēkam pašam, slēdzot jebkuru līgumu, rūpīgi jāizlasa tā nosacījumi un skrupulozi jāiztaujā konkrētā kompānija par visām neskaidrībām. Asociācija pastāvīgi strādā pie vadlīniju uzlabošanas, lai sekmētu lielāku caurspīdīgumu nozares pakalpojumu sniegšanas jautājumos. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apdrošinātājiem klientiem būs jāsniedz KID jeb «key information document» vai IPID «Insurance product information document», kas nozīmē, ka klientam nebūs jāiet cauri visam līgumam, bet būs īss dokuments, kas satur galveno, būtisko informāciju.

Jāsaprot, ka ir dažādi uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumi, un katram ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Fiksēto līgumu garantēta ienesīguma likme ir mazāka, bet, veidojot uzkrājumu ieguldījumu fondos, iespēja nopelnīt ir lielāka – atkarībā no fondu darbības rezultātiem un ieguldījuma riska. Fondu atdeve ir tiešā veidā atkarīga no tā, kas notiek finanšu tirgū, un tā tas ir bijis vienmēr. Mēs neesam atrauti no globālā finanšu tirgus. Plus, Latvijas iedzīvotāji var slēgt līgumus arī ar apdrošināšanas sabiedrībām ārvalstīs – Eiropas Savienībā, lai būtu iespēja saņemt IIN atmaksu.

Ieguldīt dzīvības apdrošināšanā ir vērts, jo tas ir komplekss produkts. Tā ir iespēja apdrošināt dzīvību (dzīvības riska komponente), apdrošināties pret kritiskajām slimībām, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā situāciju valsts veselības aprūpes jomā. Plus, pērn tirgum piesaistītie līgumi auguši par gandrīz 40%, apliecinot, ka cilvēki nepaļaujas uz IIN atmaksu, bet gatavi uzņemties zināmu risku, ņemot vērā finanšu tirgus svārstības.

Nevaram noliegt, ka vienai kompānijai ir augstāka komisijas maksa par pakalpojumu, citai zemāka - tā ir katra brīva izvēle, pie kura pirkt šo pakalpojumu, izanalizējot plusus un mīnusus. Tirgus ekonomikas apstākļos nekas labāk neregulē cenas kā pats tirgus. Komisijas ir būtisks konkurences elements starp apdrošinātājiem.

Tas, kā nākotnē mainīsies komisijas maksas, atkarīgs no situācijas globālajā finanšu tirgū un konkurences. Kā jau minēju, cenas regulē tirgus. Grūti spriest, kā tās varētu mainīties nākotnē, jo izmaiņas var būt gan augošas, gan lejupslīdošas.

Jaunākais izdevums