Jaunākais izdevums

Izmantojot situāciju un gada laikā nespējot nodrošināt pozitīvus savas darbības rādītājus, "Centrālo Gastro Tirgu" pārstāvošā SIA "International SV" savās finansiālās grūtībās vaino AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) vadību un augsto nomas maksu, uzskata RCT.

Izvērtējot publiskā telpā pausto informāciju, RCT secina, ka SIA "International SV" apzināti ir noklusējusi atsevišķus faktus. Tirgus vadības ieskatā SIA "International SV", izmantojot Covid-19 izraisīto situāciju, pauž nepatiesu informāciju par tai piemēroto neatbilstošu nomas maksu, apzināti neminot, ka nomas maksai, kas tika noteikta 2018.gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums, nav nekāda sakara ar šī brīža situāciju.

Db.lv jau vēstīja, ka ilgstoši nepildītu finansiālo saistību dēļ RCT nolēmusi lauzt nomas līgumu ar Centrālais Gastro Tirgus īpašnieku SIA "International SV", kas savukārt sola šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Slēdzot līgumu, SIA "International SV" bija informēta par nomas maksas noteikšanas kārtību, proti, tirdzniecības vietu nomas maksu aprēķins tiek veikts ņemot vērā objekta pašizmaksu un tirdzniecības vietas atrašanās vietu, un tā nav tikusi paaugstināta līguma darbības laikā. Nomas maksas cenrādis ir publiski pieejams RCT mājas lapā un ir vienādi attiecināms pret visiem nomniekiem.

Pēc RCT veiktajiem tirdzniecības vietu nomas maksu aprēķiniem, gadījumā, ja puse Gastronomijas paviljona, kas tika iznomāta SIA "International SV" vajadzībām, tiktu iznomāta atsevišķiem nomniekiem, nomas maksas ieņēmumi pārsniegtu SIA "International SV" noteikto nomas maksu, kas tikai apliecina RCT ieinteresētību "Centrālais Gastro Tirgus" projekta izveidē un darbībā.

""Centrālais Gastro Tirgus" vienmēr ir bijis abu pušu projekts un vienojoties par projekta izveidi, AS "Rīgas Centrāltirgus", tāpat kā SIA "International SV", projektā ir investējusi lielus finanšu līdzekļus, ko SIA International SV" publiski līdz šim nav minējusi. Atšķirībā no SIA "International SV", kas investēja sev nepieciešamā aprīkojumā un savas tirdzniecības vietas dizainā, AS "Rīgas Centrāltirgus" investīcijas bija saistītas tieši ar Centrālais Gastro Tirgus infrastruktūras izveidi, tādējādi paustā informācija par vienas puses investīcijām un projekta izveidi ir nepatiesa," skaidro RCT.

Līdz galam nepatiesa ir arī sniegtā informācija par SIA "International SV" nepieciešamību ieguldīt tirgus drošības apstākļu uzlabošanā un piesaistīt apsardzes darbiniekus. Apsardzes darbinieku piesaiste bija nepieciešama, ņemot vērā krasi atšķirīgo "Centrālais Gastro Tirgus" darba laiku, sākotnēji darbadienās tas strādāja līdz 22:00, bet nedēļas nogalē līdz 02:00, bet RCT ir atvērts katru dienu līdz 18:00, kad RCT iekšējais drošības dienests nodrošina kārtību tirgus teritorijā. Papildus jāņem vērā, ka "Centrālais Gastro Tirgus" darbojās kā izklaides vieta, kurā brīvi varēja iegādāties un lietot alkoholiskos dzērienus, tāpēc apsardzes nepieciešamību noteica izvēlētais ēdināšanas zonas darbības formāts.

Vērtējot SIA "International SV" gaidu neatbilstību realitātei, jāņem vērā, ka SIA "International SV" pirmajā iesniegumā, kurā tika izteikta vēlme nomāt pusi Gastronomijas paviljona ēdināšanas zonas izveidei, tika minēts, ka vidējais čeks iecerētajā ēdināšanas zonā plānots robežās no 3 līdz 7 eiro, kas atbilstu vidējai tirgus apmeklētāja pirktspējai un kalpoja par pamatu RCT novērtēt ēdināšanas zonas projektu par potenciāli veiksmīgu un ilgtspējīgu. Mainot plānoto cenu politiku un orientējoties uz tūristu mērķauditoriju, faktiskās vidējā čeka cenas bija sākot ar 7 eiro, kas, iespējams, kļuva par patieso iemeslu apmeklētāju skaita un finanšu prognožu neatbilstībai. Par izvēlētā koncepta problēmām liecināja arī atkārtoti samazinātais plānotais darba laiks.

RCT uzskata, ka, pietiekami neizvērtējot uzņēmējdarbības riskus un izvēloties neatbilstošu mērķauditoriju, SIA "International SV" finansiālās problēmas sākās jau 2019.gada jūnijā, kad tūrisma sezonas plaukumā, SIA "International SV" sāka būtiski kavēt nomas maksājumus, bet 2019.gada augustā tika nosūtīts jau pirmais brīdinājums par nomas un komunālo maksājumu kavējumu. Sākotnēji SIA "International SV" kavēja maksājumus un veica tikai daļēju rēķinu apmaksu, vēlāk maksājumi gandrīz netika veikti, uzkrājot parādsaistības.

Apzinoties Centrālais Gastro Tirgus projekta nozīmīgumu, RCT vadība uzskata, ka no savas puses ir izdarījusi visu iespējamo, lai turpinātu līgumu ar SIA "International SV". Centrālais Gastro Tirgus darbības turpināšanai starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "International SV" tika noslēgta vienošanās, kas paredzēja iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu līdz 2020.gada 29.februārim, tomēr situācijā, kad SIA "International SV" nomas maksas parāds pārsniedz vairākus simtus tūkstošu eiro, un nomnieks nepilda parakstītās vienošanās nosacījumus, RCTnebija citas izvēles kā paziņot par līguma izbeigšanu.

Būtiski atzīmēt, ka noslēgtā vienošanās paredzēja, ka gadījumā, ja nodrošinājums netiks iesniegts, līgums tiks uzskatīts par izbeigtu, par ko SIA "International SV" bija informēta, tādējādi paustā informācija par AS "Rīgas Centrāltirgus" vadības nepamatoto lēmumu, neskaidriem motīviem vai pārsteigumu par situācijas iznākumu ir melīga.

Vienlaicīgi SIA "International SV" ir publiski paziņojusi, ka ir gatava segt savas parādsaistības, ja RCT samazinās nomas maksu, kas liecina par to, ka SIA "International SV" rīcībā bija finanšu līdzekļi nomas maksas segšanai un parādsaistību uzkrāšana ir tikusi veikta apzināti ar nodomu pieprasīt sev labvēlīgākus nosacījumus attiecībā pret pārējiem nomniekiem, mēģinot izmantot publisko telpu sev labvēlīga lēmuma pieņemšanai, uzskata RCT.

Tirgus vadība norāda - gadījumā, ja SIA "International SV" pieprasījumi par nomas maksas atcelšanu vai samazināšanu būtu pamatojami ar Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju, uzņēmums nespētu kvalificēties valsts noteiktajam un Rīgas domes apstiprinātajam atbalstam saskaņā ar MK noteikumu Nr.180 nosacījumiem, kas šobrīd tiek piemēroti nomas maksas samazināšanai vai atbrīvošanai Rīgas Centrāltirgus nomniekiem, jo iesnieguma iesniegšanas dienā tam nevar būt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds, kas ir lielāks par 1000 eiro, un nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

Publiskā informācija liecina, ka uz 07.04.2020 SIA "International SV" nodokļu parāds ir 78 066, 06 eiro, savukārt parāds iznomātājam pārsniedz vairākus simtus tūkstošu eiro.

Neskatoties uz SIA "International SV" paziņojumu par gatavību turpināt sadarbību, šobrīd "Centrālais Gastro Tirgus" teritorijā tiek atbrīvotas telpas un veikti demontāžas darbi, kas vēlreiz liecina par SIA "International SV" apzināti maldinošas informācijas sniegšanu plašākai sabiedrībai, pamato RCT.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ilgstoši nepildītu finansiālo saistību dēļ AS "Rīgas Centrāltirgus" nolēmusi lauzt nomas līgumu ar Centrālais Gastro Tirgus īpašnieku SIA "International SV", kas savukārt sola šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

"Jaunu projektu īstenošana vienmēr ir saistīta ar riskiem, diemžēl šajā gadījumā Centrālais Gastro Tirgus īpašnieks nav izvērtējis finanšu riskus, kas novedis pie tā, ka esam spiesti lauzt esošo nomas līgumu" skaidro AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

"Pirmais brīdinājums par nomas un komunālo maksājumu kavējumu nomniekam tika nosūtīts jau 2019.gada augustā, kas nozīmē, ka faktiski grūtības segt uzņemtās finanšu saistības SIA "International SV" parādījās jau pāris mēnešus pēc Centrālais Gastro Tirgus atklāšanas", turpina A.Druvinieks.

Ievērojot visus savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumus, AS "Rīgas Centrāltirgus" jau 2020.gada 8.janvārī nosūtīja SIA "International SV" paziņojumu par līguma izbeigšanu. Pārrunu rezultātā starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "International SV" tika noslēgta vienošanās par parāda samaksu, kas paredzēja saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanu. Ņemot vērā, ka uz 2020.gada 31.martu SIA "International SV" nebija iesniegusi atbilstošu saistību izpildes nodrošinājumu, kā arī nebija vienojusies ar AS "Rīgas Centrāltirgus" par vienošanās grozījumiem, nomas līgums ir uzskatāms par izbeigtu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Līguma laušanai nav racionāla skaidrojuma vai pamatojuma, šodien izplatītā paziņojumā norāda "Centrālais Gastro Tirgus" idejas autors, SIA "International SV" īpašnieks Viktors Ravdive.

Db.lv jau ziņoja, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" nolēmusi lauzt nomas līgumu ar "Centrālais Gastro Tirgus" īpašnieku SIA "International SV". "Jaunu projektu īstenošana vienmēr ir saistīta ar riskiem, diemžēl šajā gadījumā "Centrālais Gastro Tirgus" īpašnieks nav izvērtējis finanšu riskus, kas novedis pie tā, ka esam spiesti lauzt esošo nomas līgumu," iepriekš skaidroja AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Savukārt V. Ravdive norāda, ka, "neraugoties uz veiktajiem ieguldījumiem drošības apstākļu uzlabošanā un vides labiekārtošanā, kā arī tirgus atpazīstamības sekmēšanā vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā, notariāli apstiprinātu vienošanos un tirgus vadības vairākkārt pausto ieinteresētību sadarbībā, pretimnākšanas vietā saņemam negaidītu līguma laušanu, turklāt uzzinot to no preses, nevis no AS "Rīgas Centrāltirgus" vadības".

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Vai Rīgā sācies tirgus kultūras noriets?

Iveta Liniņa, mārketinga eksperte, Biznesa augstskolas Turība asociētā profesore, 28.04.2021

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pavisam nesen Rīgas Centrāltirgū tika atvērts Rūpniecības preču paviljons, kurā pārcēlusies liela daļa preču, kas iepriekš tika tirgotas nojumēs Gogoļa laukumā. Turpinoties drēbju bodīšu un importēto augļu uzvaras gājienam Centrāltirgū, Rīga neatgriezeniski zaudēs ne tikai vērienīgu tūrisma objektu, bet arī vietu, kur rīdzinieku ģimenes varētu iegādāties pašmāju zemnieku un amatnieku produkciju.

Aicinu Rīgas domes un tirgus vadību sēsties pie saruna galda un definēt vienotus tirgus attīstības mērķus un stratēģiju.

Situācijā kļūst aizvien sliktāka

Kamēr daudzās vecās Eiropas valstīs tirgus joprojām ir vieta, kuru apmeklē tūristi, lai iepazītu tradicionālās garšas, kā arī iegādātos zemnieku un amatnieku produkciju, kā arī vieta, kur brīvdienās var doties ģimenes, kas dod priekšroku pašmāju produktiem, situācijā Rīgā kļūst aizvien sliktāka. Vairāk nekā desmit gadus Rīgas Centrāltirgus soli pa soli degradējas, degradējot vidi un apdraudot tirgus kultūru kopumā.

No vēstures mantojuma par lupatu bodi

Centrālais tirgus nav tikai vieta, kur iepirkties – tas ir UNECSO mantojums. Tie ir paviljoni ar interesentu vēsturi, kuros nav vietas veikalu tīkliem, nekvalitatīviem apģērbiem vai lētām precēm no Ķīnas. Nav māksla pārvērst vēstures mantojumu par lupatu bodi, bet attīstīt, lai tas būtu ne tikai atbalsts Latvijas zemniekiem un ražotājiem, bet arī tūristu magnēts. Šaubos, vai tūristi vēlēsies apskatīt drēbju bodes un augļus no vairumtirdzniecības bāzēm?!

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sestdien Vecrīgā ceturto gadu aizvadīts "Live Rīga" organizētais ielu ēdiena festivāls jeb "Riga Street food festival". Sešpadsmit Rīgas restorānu šefpavāri izgāja ielās, lai pagatavotu savu interpretāciju par Latvijas "street food".

Mērķis organizēt festivālu janvārī pirms vairākiem gadies radies galvenokārt, lai piesaistītu Latvijai tūristus arī mierīgākajā ziemas sezonā. Šogad festivāls sevišķi ticis reklamēts tuvākajās kaimiņvalstīs - Lietuvā un Igaunijā, kas nozīmē, ka arī šādi pilsēta, iespējams, piesaistījusi jaunus viesus, pauž Rīgas Tūrisma Attīstības biroja pārstāve Anna Blaua.

Viņa atklāj, ka šogad no dalībnieku puses atsaucība bijusi ļoti liela, nācies pat izlozes kārtā izvēlēties, kuri restorāni varēs piedalīties. Ja pirmo reizi organizējot "Street Food" festivālu ziemā, -15 grādu salā, nācies pierunāt restorānu saimniekus un pavārus šādai avantūrai, tad tagad lielākoties visi, kas tika uzaicināti, uzreiz arī piekrituši dalībai pasākumā.

Komentāri

Pievienot komentāru