Trasta komercbankai nosaka darbības ierobežojumus

Autors: Žanete Hāka
2016. gada 22. janvāris plkst. 16:16

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome piektdien pieņēmusi lēmumu noteikt AS Trasta komercbanka darbības ierobežojumus, aizliedzot veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā klientiem par summu, kas pārsniedz 100 tūkstoši eiro vienam noguldītājam, informē FKTK.

Bankai ir pienākums nodrošināt, ka klienti šo ierobežojumu laikā var brīvi rīkoties (pārskaitīt vai izņemt skaidrā naudā) ar summu līdz FKTK noteiktajam ierobežojumu apmēram – 100 tūkstoši eiro. 93% bankas klientu naudas līdzekļi bankā nepārsniedz šo limitu, un FKTK noteiktie ierobežojumi tos neietekmēs. Ierobežojumi neattieksies uz naudas līdzekļiem, kas klientu kontos tiks ieskaitīti pēc FKTK lēmuma pieņemšanas dienas.

AS Trasta komercbankai turpina darbu ikdienas režīmā, sniedz pakalpojumus un pilda saistības pret klientiem,ievērojot FKTK noteiktos ierobežojumus.

Lēmumu par ierobežojumiem FKTK pieņēmusi, jo uzraudzības procesā netika panākts atbilstošs progress vairāku svarīgu bankas darbības jomu sakārtošanā (kapitāla palielināšana, bankas darbības attīstības stratēģijas un iekšējās kontroles sistēmas pilnveide). Tāpat tika ņemts vērā fakts, ka bankas lielākajiem akcionāriem ar būtisku līdzdalību – Igoram Buimisteram un Ivanam Fursinam FKTK jau ir izteikusi brīdinājumu par nespēju veikt Kredītiestāžu likumā akcionāriem ar būtisku līdzdalību noteikto pienākumu.

«Bankai bija dots laiks risināt konkrētos jautājumus, lai pilnveidotu savu darbību. Banka to nav spējusi izdarīt samērīgos termiņos, tāpēc uzraugs izmanto arī citus Kredītiestāžu likumā paredzētos instrumentus – šajā gadījumā noteikt bankai darbības ierobežojumus,» norāda Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

Ierobežojumi AS Trasta komercbanka stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu un ir spēkā līdz nākamajam FKTK lēmumam. Ierobežojumi attiecas arī uz AS Trasta komercbanka filiāli Kiprā.

Pašlaik banka turpina strādāt pie iepriekšminēto procesu sakārtošanas, tajā skaitā pie potenciālā investora piesaistes. Paralēli tam FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestāde izskatīs iespējas noregulējuma instrumentu piemērošanai, kā to paredz Eiropas Banku savienības vienotais noregulējuma mehānisms.

Banka šo lēmumu var apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums ir paziņots adresātam, taču pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
 

Atslēgvārds