Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tam ir vajadzīgi ievērojami gan ES, gan valstu publiskā sektora, kā arī privātā sektora ieguldījumi.

14.janvārī pieteiktais Eiropas zaļā kursa investīciju plāns - Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns - aktivizēs publiskās investīcijas un dos piekļuvi privātajiem līdzekļiem ar ES finanšu instrumentu, jo īpaši "InvestEU", starpniecību, kā rezultātā investīcijās tiks piesaistīts vismaz triljons eiro, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā.

Eiropas zaļā kursa investīciju plāns aktivizēs ES finansējumu un radīs izdevīgu regulējumu, kas atvieglos un stimulēs publiskās un privātās investīcijas, kuras vajadzīgas, lai varētu pārkārtoties uz klimatneitrālu, zaļu, konkurētspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Plāns papildina citas iniciatīvas, kas izziņotas zaļajā kursā, un tam ir trīs dimensijas:

- Finansējums: nākamo desmit gadu laikā ilgtspējīgās investīcijās piesaistīt vismaz triljonu eiro. Ja lielāka ES budžeta daļa tiks tērēta rīcībai klimata politikas un vides aizsardzības jomā, būs iespēja piesaistīt privāto finansējumu, kur liela loma būs Eiropas Investīciju bankai.

- Labvēlīga vide: radīt stimulus, lai varētu atraisīt un pārvirzīt publiskās un privātās investīcijas. ES sniegs rīkus investoriem, finanšu sistēmas centrā izvirzot ilgtspējīgas finanses, un palīdzēs publiskajām iestādēm investēt ilgtspējīgi, mudinot tās plānot zaļu budžetu un iepirkumu un atrodot veidus, kā atvieglot procedūras, kādās tiek apstiprināts valsts atbalsts taisnīgas pārejas reģioniem.

- Praktisks atbalsts: Komisija atbalstīs publiskās iestādes un projektu virzītājus ilgtspējīgu projektu plānošanā, izstrādē un realizēšanā.

"Lai Eiropa varētu pārkārtoties uz klimatneitrālu ekonomiku, mums ir vajadzīga gan politiskā apņemšanās, gan milzīgas investīcijas. Zaļais kurss parāda mūsu apņēmību iegrožot klimata pārmaiņas, ko tagad nostiprinām ar finansēšanas plānu. Pirmkārt, izmantosim ES budžetu, lai piesaistītu privātos līdzekļus zaļajiem projektiem visā Eiropā un atbalstītu reģionus un cilvēkus, kurus pārkārtošanās skar vissmagāk. Otrkārt, radīsim zaļo investīciju piesaistīšanai vajadzīgos reglamentējošos stimulus. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi būs palīdzēt publiskajām iestādēm un tirgus dalībniekiem šādus projektus identificēt un virzīt tālāk. Eiropas Savienība netapa vienā dienā. Tāpat Eiropa nekļūs zaļa vienā naktī. Lai mums par investēšanas galveno vadmotīvu kļūtu ilgtspēja, jāmaina domāšanas veids. Šodien esam spēruši svarīgu soli šajā virzienā," norāda izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis.

Komentāri

Pievienot komentāru