Trūkst prakses vietu topošajiem jūrniekiem

Autors: Artis Kalveits
2005. gada 26. augusts plkst. 15:16

Lai nodrošinātu jaunos jūrniekus ar prakses vietām, Baltijas valstu jūras administrācijas plānojušas noteikt, ka licences jūras kravu un pasažieru pārvadājumiem varēs saņēmt tikai tie uzņēmēji, kuri uz saviem kuģiem nodrošinās prakses vietas. Kā Db informēja Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vaditāja Sarma Kočāne visām trim Baltijas valstīm aktuāla ir problēma par prakses vietām topošajiem jūrniekiem. Savukārt Eiropas Savienības mērogā būtu jāapvienojas tām jaunajām dalībvalstīm, kam ir daudz jūrnieku un maz kuģu — tas ir Baltijas valstīm, Polijai un Slovēnijai. Vecajām ES dalībvalstīm ir citas problēmas — tām ir daudz kuģu, bet maz jūrnieku, taču darbā labprātāk tiek pieņemti krievu un filipīniešu jūrnieki, jo tie ir lētāki. Tādēļ būtu nepieciešams paredzēt piemaksas vai nodokļu atlaides tiem ES valstu kuģu īpašniekiem, kuri nodarbina ES valstu jūrniekus, tikšanās laikā vienojušies Baltijas valstu jūras administrāciju pārstāvji.