Vai nodokļu optimizācija ir riskanta?

2009. gada 17. aprīlis plkst. 15:34

Šogad vēl aktuālāks nekā iepriekš uzņēmējiem ir jautājums par nodokļos maksājamo summu samazināšanu. Nodokļu konsultanti to dēvē skaistā svešvārdā par „nodokļu optimizāciju”. Vai tā tiešām ir tik sarežģīta, kā izklausās? Kādas izmaksas, ieguvumus un riskus tā uzņēmumam rada?

Ne nodokļu nemaksāšana, ne daļēja nodokļu uzskaite nav risinājums, bet gan papildus risku radīšana, jo Valsts Ieņēmumu dienests rūpīgi seko un nodokļu nemaksāšanas gadījumus atklāj ātri. Sekas soda sankciju veidā var sasniegt tādus apmērus, ka tiek apdraudēta uzņēmuma pastāvēšana vispār.

Tas, ko saprot ar jēdzienu „nodokļu optimizācija” ir nodokļos maksājamo summu samazināšana ar likumīgām metodēm, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iespējas vai arī likumdošanas pretrunas. Līdz ar to nodokļu optimizācija prasa teicamas zināšanas par nodokļus un grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmuma grāmatvedis, protams, apzinīgi cenšas sekot visām izmaiņām normatīvajos aktos līdzi, bet bieži nianses un dažādu normatīvo aktu sasaiste savā starpā paliek nepamanīta un līdz galam neizprasta.

Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centram, pārbaudot dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti un nodokļa aprēķināšanu, nākas sastapties ar gadījumiem, kad grāmatvedis, pildot uzņēmuma vadītāja rīkojumu par nodokļos maksājamo summu samazināšanu, izveido uzskaites sistēmu, kas neaptver visus nodokļa objektus, vai sastāda pamatojuma dokumentus, kuri ir acīmredzami neloģiski. Tādos gadījumos atkal parādās risks Valsts Ieņēmumu dienesta audita rezultātā saņemt nodokļa uzrēķinu.

Ko darīt? Visefektīvākais risinājums ir izmantot profesionālu nodokļu konsultantu pakalpojumus. Te jāņem vērā, ka pirms ieteikumu sniegšanas konsultantam ir rūpīgi jāizanalizē esošā nodokļu uzskaites organizācija uzņēmumā. Ja būs paveikts šis priekšdarbs, saņemtie ieteikumi nodokļu optimizācijā būs tiešām pielietojami. Tāpēc telefona sarunā atbilde uz grāmatveža uzdotu vispārīgu jautājumu nav uzskatāma par kvalitatīvu konsultāciju. Protams, konsultācijas nodokļu optimizēšanā ir maksas pakalpojums, taču šīs izmaksas ātri atmaksājas iegūtā nodokļu summas samazinājuma un drošības VID pārbaužu laikā veidā. Tāpēc profesionāli veiktas nodokļu optimizācijas riski ir minimāli un tā palielina uzņēmuma rīcībā esošo līdzekļu apmēru.

Dace Lodziņa
Sertificēta nodokļu konsultante
Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra direktore
Tālr. 67290001
E-pasts: dace@lisc.lv
www.lisc.lv