Valsts galvenajos ceļos iekļauj arī apvedceļus

2009. gada 05. marts plkst. 12:22

Valsts autoceļi turpmāk tiks iedalīti galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos, turklāt galvenajos autoceļos iekļauti arī pilsētu apvedceļi.

Tādus grozījumus Saeima šodien pieņēma likumā «Par autoceļiem». Par galvenajiem ceļiem turpmāk uzskatīs valsts autoceļu tīklu, kas ir savienots ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu, kā arī savieno Rīgu ar pārējām republikas pilsētām. Šajā sarakstā ietilps arī republikas pilsētu apvedceļi. Šie ir ceļi, par kuriem no nākamā gada sākuma varētu tikt iekasēta ceļu izmantošanas maksa, jeb tā sauktā eirovinjete no kravu pārvadātājiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas.

Reģionālie ceļi savieno novadu administratīvos centrus savā starpā, vai arī tos ar republikas pilsētām vai Rīgu. Tāpat tie savienos novadu administratīvos centrus ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem, kā arī savā starpā republikas pilsētas.
Savukārt vietējās nozīmes ceļi savienos novada administratīvos centrus ar novada pilsētām, pagastu pārvaldēm un ciemiem.
Līdz šim Latvijā valsts ceļus iedalīja galvenajos, pirmās un otrās šķiras ceļos. Izmaiņas likumā uzsāktas sakarā ar Latvijas administratīvi teritoriālo reformu.