Valsts varētu līdzfinansēt dzīvokļu celtniecību

2004. gada 15. jūlijs plkst. 15:42
Autors: Madara Fridrihsone
Dalies ar šo rakstu

Pašvaldības varēs pretendēt uz valsts budžeta mērķdotāciju īres namu un sociālo māju celtniecībai. To paredz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) sagatavotie Ministru kabineta noteikumi «Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību pastāvīgās funkcijas nodrošināšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā», kas ceturtdien tika pieteikti izskatīšanai Ministru kabinetā. Tie noteic, ka pašvaldībām, kas vēlas pretendēt uz valsts budžeta mērķdotāciju, ik gadu līdz 15. maijam jāiesniedz RAPLM pieprasījums izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta. Noteikumu projekts paredz, ka sociālo dzīvojamo māju un pašvaldības īres namu būvniecībai, kā arī nepabeigto būvju rekonstrukcijai pašvaldības varēs pretendēt uz valsts mērķdotāciju līdz 30 % apmērā no būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksām. Pašvaldības un komercsabiedrību kopīgu īres namu būvniecībai vai nepabeigto būvju rekonstrukcijai valsts dotācija varēs būt līdz 20 % no būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksām. Valsts mērķdotāciju apmērs būvniecībai tiks aprēķināts, par pamatu ņemot, ka viena kvadrātmetra būvniecības izmaksas ir 300 Ls, bet viena kvadrātmetra rekonstrukcijas izmaksas ir 150 Ls.Noteikumu projekts paredz, ka valsts mērķdotācijas līdz 5 tūkst. Ls varēs tikt piešķirtas arī atsevišķu dzīvokļu īpašumu iegādei, taču dotācija nevarēs pārsniegt 30 % no iegādes vērtības. RAPLM aplēses liecina, ka šo Ministru kabineta noteikumu īstenošanai no valsts budžeta gadā būs nepieciešami 5 milj. Ls, turklāt ministrija jau pieprasījusi tai 2005. gadā piešķirt šādu summu mājokļu problēmu risināšanai, Db sacīja RAPLM preses sekretārs Ansis Pūpols.