Varēs prasīt atlīdzību par morālo kaitējumu

2004. gada 22. aprīlis plkst. 16:05
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Darba likuma grozījumi, kurus ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Saeima, noteic, ka gadījumos, kad tiek pārkāpts likumā noteiktais atšķirīgas attieksmes aizliegums un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas, darba ņēmējam ir tiesības pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam radušies tādēļ, ka darba devējs pārkāpis minētos aizliegumus. Darbinieki varēs pieprasīt atlīdzību arī par morālo kaitējumu, taču strīda gadījumos atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu noteiks tiesa pēc sava ieskata. Turklāt par personas aizskaršanu Darba likuma izpratnē turpmāk tiks uzskatīta arī seksuāla rakstura rīcība, ja tās mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai aizskarošas vides radīšana. Darba likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām