Varētu samazināt administratīvo slogu kautuvēm 

Zemkopības ministrija (ZM)  sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu paredz samazināt administratīvo slogu attiecībā uz ziņojamās informācijas apjomu Lauksaimniecības datu centram (LDC) par cūku liemeņiem. Tāpat tiek atvieglota prasība izsekojamības informācijas nodrošināšanai uzraugošajai institūcijai par nokautajiem dzīvniekiem, informē ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Dienas Bizness, 26.3.2015

Noteikumi paredz arī atvieglot prasību par transporta izmaksu ziņošanu, pagarinot ziņošanas termiņu. Šobrīd ir noteikta prasība kautuvēm katru gadu līdz 15. martam paziņot transporta izmaksas par iepriekšējo gadu. Tā kā uzņēmumiem līdz 31. martam ir jāsagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada pārskati, kurā arī tiek apkopotas transporta izmaksas par iepriekšējo gadu, jaunie noteikumi paredz, ka transporta izmaksas LDC varēs iesniegt līdz 30. aprīlim.

ZM sagatavotais noteikumu projekts Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos noteikumus par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.