Ventamonjaks ekoloģijā iegulda miljonus

Autors: Vēsma Lēvalde db@e-liepaja.lv
2005. gada 16. marts plkst. 11:32

A/s Ventamonjaks līdz gada beigām uzstādīs modernāko Latvijā un vienu no jaudīgākajām Baltijas jūras baseinā iekārtu naftas produktu atgāžu savākšanai, kas palielinās uzņēmuma konkurētspēju tranzīta jomā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 573 706 lati, atbalstītās izmaksas (ES Granta finasējums) ir 1 540 938 lati, atbalsta summa ir 50% jeb 770 469 lati (ES finansējums – 539 328,30; Latvijas - 231 140,70). Otra puse ir privātās investīcijas – akciju sabiedrības pašu līdzekļi. Projekts paredz Ventspils brīvostas 35A un 36. piestātnē uzstādīt sistēmu, kas savāktu un pārstrādātu atgāzes, kas rodas, tannkuģos iekraujot gaišos naftas produktus, Db informēja a/s Ventamonjaks viceprezidents Laimonis Strujevičs. «Prasība savākt tvaikus uz kuģiem noteikta Starptautiskās jūrniecības organizācijas (IMO) izstrādātās MARPOL konvencijas noteikumos, kas stājas spēkā no šīgada 19.maija. Latvija konvencijai ir pievienojusies, bet likumdošanā šīs prasības nav nostiprinātas. Taču mums ir svarīgi to ievērot konkurētspējas nodrošināšanai,» atzina L. Strujevičs