Ventspils nafta nespēj savaldīt savu «meitu» Kuģniecību

Autors: Ieva Mārtiņa
2010. gada 19. marts plkst. 13:02

Holdingkompānija Ventspils nafta ir neapmierināta ar tās meitas uzņēmuma Latvijas Kuģniecības darbību esošajā tirgus situācijā. Turklāt nesekmīgi beidzies mēģinājums sasaukt Kuģniecības akcionāru ārkārtas sapulci. Ventspils naftas (VN), kurai Kuģniecībā pieder 49,94 % akciju, preses sekretāre Zane Bojāre informēja, ka 9. februārī Ventspils naftas augstākā līmeņa darbiniece un oficiāli ievēlētā Latvijas kuģniecības (LK) valdes locekle Ilva Purēna tika atsaukta no amata kuģniecībā. Tā rezultātā pretstatā korporatīvās pārvaldības principiem lielākais LK akcionārs nav pārstāvēts uzņēmuma ikdienas vadībā.   «Ņemot vērā lielākā akcionāra zaudēto uzticību, LK padomei būtu jāizskaidro sava rīcība akcionāru sapulcē, kurā jānotiek arī padomes pārvēlēšanai. Šī iemesla dēļ pēdējo 2 mēnešu laikā VN vairākkārtīgi ir oficiāli pieprasījusi ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu gan LK padomei, gan valdei,» tā VN pārstāve.   Latvijas likumdos ir skaidri fiksētas likumiskās tiesības akcionāriem, kam pieder vismaz 5% akciju, pieprasīt ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Visi līdz šim izteiktie pieprasījumi par akcionāru sapulces sasaukšanu pretēji normatīvo aktu prasībām ir ignorēti gan no LK valdes, gan padomes puses. Saskaņā ar likumu VN ir vērsusies Uzņēmumu reģistrā ar pieprasījumu sasaukt LK akcionāru sapulci. Arī Uzņēmumu reģistrs ir atteicies akcionāru sapulci sasaukt.   «Tiek ziņots, ka šāds Uzņēmuma reģistra lēmums ir saistīts ar LK padomes priekšsēdētāja sniegto informāciju, ka akcionāru sapulce jau ir sasaukta. Tā kā ne valde, ne padome faktiski sapulci nav sasaukusi, šāda informācija ir klaji nepatiesa. Ne akcionāriem, ne Rīgas Fondu biržai nav sniegta informācija par akcionāru sapulces sasaukšanu. Pirms atteikšanās sasaukt sapulci Uzņēmuma reģistram būtu bijis jānoskaidro, vai šāda sapulce tiešām ir bijusi sasaukta, jo šādai informācijai jābūt publiski izsludinātai,» norādīja Z. Bojāre.   VN kā Kuģniecības lielākais akcionārs turpinās darbu pie Ilvas Purēnas atjaunošanas amatā LK valdē. Papildus tam Ventspils nafta pieprasījusi valsts notāram K.Balodim labot Uzņēmuma reģistra pieļauto kļūdu un sasaukt Latvijas kuģniecības akcionāru sapulci, kā iepriekš pieprasīts.