Nodokļi

VID dators cilvēku saskatīt nespēj

Jānis Goldbergs, speciāli Dienai, 12.07.2022

Jaunākais izdevums

VID EDS vienotā konta datorsistēma spēj uzrēķināt kavējumus par samaksātiem nodokļiem.

Divu juristu, zvērināta advokāta un zvērināta advokāta palīga, labprātīgi veikti nodokļu avansa maksājumi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par 2020. gadu noveduši pie kavējumu naudas aprēķina, kā viņi apgalvo, par jau nomaksātiem nodokļiem. Abi iesnieguši prasības tiesā, un, iespējams, ka šīs prāvas kļūs par paraugprāvām un spēs mainīt VID līdzšinējo praksi nokavējuma naudas aprēķinā, jo faktiski juristi strīdas par datorsistēmas lēmumiem, kuru pareizību VID ierēdņi tagad centīsies pamatot tiesai.

Zvērināta advokāta stāsts

Visi zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi ir pašnodarbinātas personas – šādu nodokļu maksātāja statusu advokātiem nosaka likums. Stāsta ievads ir pirmā pandēmijas gada izmaiņas nodokļu nomaksas kārtībā. Līdz 2020. gadam visiem pašnodarbinātajiem no VID puses tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājums, kas obligāti jāmaksā avansā par katru nākamo taksācijas gadu.

Piemēram, 2018. gadā pašnodarbināto personu veiktie avansa maksājumi tika attiecināti uz 2019. gadu (nodoklis tiek maksāts katrā iepriekšējā gadā par katru nākamo gadu), 2019. gadā bija jāveic avansa maksājumi par 2020. gadu. Tomēr līdz ar Covid-19 pandēmijas sākumu, valstij cenšoties rast šķietami labvēlīgākus nosacījumus nodokļu maksātājiem, konkrēti 2020. gada jūnijā, šis noteikums par obligātu avansa maksājumu veikšanu tika atcelts, nosakot, ka avansa maksājums ir brīvprātīgs, respektīvi, pašnodarbinātais pats varēja izvēlēties, vai turpināt maksāt nodokļa avansu 2020. gadā (par 2021. gadu), vai to nedarīt un tādā gadījumā samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau 2021.gadā nevis no iepriekš aprēķinātas un VID prognozētas avansa maksājumu summas, bet gan atbilstoši faktiski gūtajiem ienākumiem 2020. gadā.

Savukārt no 2021. gada 1. janvāra spēkā stājās VID vienotā nodokļu konta kārtība, kas nosaka, ka visi nodokļu maksājumi vairs netiek dalīti pa nodokļu kontiem, bet gan nonāk vienā kontā. Šo vienoto kontu kontrolē datorsistēma vai programma, kas, visticamāk, darbojas pēc principa – nodokļu maksātāji avansa maksājumus neveiks, jo tie ir brīvprātīgi maksājumi, un kurš gan brīvprātīgi un vienlaikus priekšlaikus šķirsies no naudas, lai samaksātu valstij avansā nodokļus, ja reiz Covid-19 pandēmijas atvieglojumu dēļ tie ir tikuši atcelti?

Tomēr zvērināts advokāts, kurš vērsās pie Dienas ar savu stāstu, avansa maksājumus labprātīgi turpināja veikt arī 2020. gadā, tādā veidā avansā samaksājot nodokli par 2021. gadu. Normālā situācijā VID vai datorsistēmai būtu jāsaprot – 2020. gadā ir labprātīgi maksāti avansa maksājumi, tātad nodoklis par 2021. gadu ir maksāts avansā un sekojoši (atbilstoši avansa principam) – pēc nodokļu maksātāja deklarācijas iesniegšanas 2021. gadā jāizrēķina, vai 2020. gadā labprātīgi samaksātais avanss pārsniedza to summu, kas būtu jāsamaksā no faktiskajiem 2020. gada ienākumiem, tādā gadījumā veidojoties nodokļa pārmaksai, vai arī tas ir bijis mazāks, nekā būtu jāmaksā no faktiski nopelnītā 2020. gadā, tādā veidā izveidojoties nodokļa piemaksai, kas attiecīgi jāpiemaksā 2021. gadā.

Zvērināts advokāts 2020. gadā labprātīgi samaksāja avansus tādā apmērā, kādā VID tos bija sarēķinājis vēl pirms avansa maksājumu atcelšanas, un 2021. gadā veica arī atlikušos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus (piemaksa) par 2020. gadu. Taču darbu sāka jaunā datorsistēma, kas minēto principu sagrieza kājām gaisā.

"Viss ir kārtībā līdz 2021. gada novembrim. Tad izrādās, ka avansos 2020. gada laikā iemaksātā nauda kaut kur ir pazudusi, un tad, kad tā VID sistēmā "atradās", man tika automātiski sistēmā aprēķināta kavējuma nauda par tiem nodokļiem, ko esmu jau avansā nomaksājis par 2020. gadu. Pavisam 700 eiro. Sazvanījos ar VID amatpersonu, kas man paskaidroja, ka visu saprotot un ka nokavējuma naudai tiešām nebija jābūt aprēķinātai, bet neko mainīt nevarot un datorsistēmas lēmumu nespēj atcelt! Respektīvi, no VID amatpersonas skaidrotā secināju, ka datorsistēma "atrada" manis maksātās avansa summas tikai 2021. gada novembrī un tikai šajā brīdī, kad "atrada", tad attiecināja tās uz nodokļa maksājumiem par 2021. gadu, tādā veidā radot situāciju, it kā es šos nodokļus, ko faktiski samaksāju jau 2020. gadā, esmu samaksājis ar kavēšanos tikai 2021. gada beigās, kas tādējādi sistēmas ieskatā bija kavēti maksājumi, automātiski sarēķinot nokavējuma naudu. VID amatpersona man skaidroja, ka esot lēmums jāapstrīd un tad būšot iespējams veikt izmaiņas sistēmā, lai nokavējuma naudu tomēr anulētu. To arī izdarīju, cerībā, ka VID amatpersonas, apzinoties acīmredzamo sistēmas kļūdu, šādu lēmumu, ko tiešām pat īsti nevar saukt par lēmumu, bet gan sistēmas nepareizu darbību, atcels, anulējot aprēķināto nokavējuma naudu. To varētu saprātīgi sagaidīt no VID amatpersonām šādā situācijā. Taču, apstrīdot lēmumu, VID augstāka līmeņa amatpersonas neko neatcēla, un sekoja VID ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes atbilde uz iesniegumu, ka viss esot pareizi – esot pareizi aprēķināta nokavējuma nauda par 2020. gadā jau veiktiem nodokļu avansa maksājumiem! Sekoja vēl trakākas lietas. Tos nodokļus, ko samaksāju 2021. gada laikā, pēc jaunās kārtības datorsistēma sāka automātiski izmantot kavējuma naudas dzēšanai, jo tur, raugi, tāds princips iestrādāts – ja persona samaksā kārtējo nodokli, tad sistēmas vispirms dzēsīs nokavējuma naudu, ieturot to no personas veiktajiem maksājumiem, kā rezultātā faktiski atkal izveidosies jauns nodokļa parāds, par ko atkal varēs sākt rēķināt nokavējuma naudu," savu ķezu skaidro advokāts, piebilstot, ka kopējais secinājums ir acīmredzams – tūkstošiem VID darbinieku nespēj vai spītīgi negrib atcelt acīmredzami kļūdainu datorsistēmas darbības rezultātu. "Kādēļ viņi visi tur ir vajadzīgi, ja nespēj pārskatīt datora pieļautu kļūdu?" jautā advokāts.

Diena lūdza finanšu ministru Jāni Reiru (JV) komentēt vienotā nodokļu konta ieviešanas un darbības efektivitāti. Viņš atzina, ka kopš sistēmas ieviešanas ir tikusi saņemta informācija gan no uzņēmēju organizācijām, gan grāmatvežiem, gan citiem finanšu nozares speciālistiem, ka sistēmā ir trūkumi, pie kuru novēršanas tiekot strādāts, un arī pašam VID ir bijušas grūtības ar vienotā konta ieviešanu. Turklāt vienotā konta sistēmas ieviešanu esot sarežģījis arī tas, ka sistēma ieviesta tieši Covid-19 pandēmijas laikā.

Nav pieļaujams, ka sistēma ir netaisnīga

To, ka Covid-19 pandēmija un vienotā nodokļu konta ieviešana vienlaikus nebūt nebija tā labākā kombinācija, atspoguļo arī iepriekš izklāstītais zvērināta advokāta stāsts. Jautāts, vai kavējuma nauda advokātam personīgi ir būtiska summa, advokāts uzsver, ka pati summa nav eksistenciāla un valsts to ātrāk nopelnītu, advokātam darot savu tiešo darbu, nevis staigājot pa tiesām pēc taisnības.

"Taču tas ir principiāls jautājums, kas skar ne tikai mūs – advokātus –, bet ļoti daudzas pašnodarbinātās personas, jo telefonsarunā ar VID amatpersonu, kura mani aicināja apstrīdēt sistēmas aprēķināto nokavējuma naudu, viņa arī atklāti izstāstīja, ka šādu gadījumu kā man esot tūkstošiem. Tie tūkstoši noteikti nav visi, un noteikti pat lielākā daļa nav advokāti, bet arī citas pašnodarbinātas personas ar ļoti dažādiem ienākumu līmeņiem, kurām, "pateicoties" šādai sistēmas absurdai darbībai un VID amatpersonu nespējai vai negribēšanai to labot, arī krietni mazāka nokavējuma naudas summa var būt ļoti sāpīga un nozīmīga. Man jau ir tikai jāsamaksā 30 eiro valsts nodeva par pieteikumu tiesā, bet citās pašnodarbināto grupās pie līdzīga salikuma ir jārēķinās arī ar jurista izmaksām. Turklāt automātiski ieturēto nokavējuma naudu nevarēs jau tāpat atgūt līdz pat tiesvedības beigu iznākumam, kas var aizņemt pat vairākus gadus. Tas ir mūsu pienākums tiesāties un panākt taisnīgu atrisinājumu, jo maksāt kavējuma naudas par jau samaksātiem nodokļiem ir absurda situācija. Nevar būt tā, ka datorsistēma valda pār cilvēkiem un mums vairs nav saprātīgu risinājumu un tādu amatpersonu, kas VID ietvaros šādus risinājumus tomēr spētu rast kļūdainu lēmumu gadījumā!" skaidroja advokāts.

J. Reirs, lūgts komentēt situāciju ar vienotā nodokļu konta sistēmas problēmām, Dienai norāda – nav pieļaujams, ka sistēma ir netaisnīga un rada nelabvēlīgas sekas nodokļu maksātājiem. Saņemot informāciju par iespējamām sistemātiskām problēmām vienotā nodokļu konta sistēmā un automātisko nokavējuma naudas aprēķinu arī godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, kuri ir savlaicīgi nokārtojuši savus nodokļu maksājumus pret valsti, finanšu ministrs uzsver, ka šobrīd uzdevis VID atkārtoti rūpīgi izvērtēt situāciju, izanalizēt kļūdas un pārskatīt kļūdainos lēmumus, lai rastu "taisnīgu un konstruktīvu risinājumu, kas nevēršas pret godprātīgajiem nodokļu maksātājiem".

Diena izvēlējās rakstam uzrunāto advokātu vārdus neminēt, lai veidotu godīgu konkurenci. Ļoti iespējams, ka šādu pašnodarbināto ir tūkstošiem un viņu aizstāvība jau ir bizness, proti, jēga ir atklāt problēmu, bet ar kura jurista palīdzību iet uz tiesu, lai klienti lemj paši. Šis nav divu juristu reklāmas raksts. Šis ir stāsts par sistēmu, kas pazemo valsts godprātīgākos nodokļu maksātājus, kas kovida apstākļos nodokļus maksāja avansā.

Zvērināta advokāta palīga stāsts

Uzrunātajam zvērināta advokāta palīgam ir līdzīga ķeza ar nomaksātu nodokļu kavējuma maksu, tikai summa ir mazāka – nepilni 107 eiro. Arī viņš iesniedzis pieteikumu tiesā, un šajā lietā jau ir pat saņemti VID skaidrojumi par pieteikumu tiesai. Situācija veidojas mazliet citādi nekā iepriekšminētajam zvērinātam advokātam, tomēr ir saskatāmas ļoti zīmīgas kopsakarības, kas liek domāt, ka nebija melojusi VID amatpersona telefonsarunā ar zvērinātu advokātu, atklājot, ka šādi gadījumi nav tikai atsevišķas sistēmas kļūdas, bet varētu būt sistemātiski un mērāmi tūkstošos.

Advokāta palīgs arī 2020. gadā labprātīgi maksājis avansa maksājumus vairākos maksājumos atbilstoši VID vēl pirms obligāto avansa maksājumu atcelšanas aprēķinātām summām. Pēc viņa vārdiem, 2020. gadā avansā pilnībā tika samaksāta tāda summa, kāda būtu bijusi jāmaksā arī tad, ja avansi nebūtu atcelti. Šos samaksātos avansa maksājumus advokāta palīgs arī norādījis attiecīgajā 2021. gadā iesniegtajā deklarācijas ailē, kā arī 2021. gadā, kā viņš norāda, noteiktajos termiņos veicis arī nodokļu piemaksu, kas izveidojusies kā starpība starp samaksāto avansu un faktiski maksājamo nodokli no 2020. gada ienākumiem.2021. gada oktobrī, jau krietnu laiku pēc deklarācijas iesniegšanas un nodokļu maksājumu veikšanas, viņš saņēmis vēstuli no VID, ka deklarācijā norādīto avansā samaksāto summu apmērs esot jāmaina, ierakstot attiecīgajā ailē tādas avansa summas, kā VID bija aprēķinājis 2020. gadā līdz brīdim, kad obligātie avansa maksājumi tika atcelti. Tātad kļūda atbilstoši VID norādītajam bijusi tehniska – deklarācijā kā maksātais avanss tika norādīta summa, ko advokāta palīgs 2020. gadā samaksāja labprātīgi, nevis tā, ko bija aprēķinājis VID, kas bija krietni mazāka summa un, pēc VID norādītā, esot bijusi jānorāda deklarācijā.

Advokāta palīgs izpildījis VID vēstulē teikto un ierakstījis deklarācijā mazākas samaksātās avansa summas, nekā VID pieprasījis, jo viņam nebija un nav nekādu šaubu, ka visi nodokļu maksājumi jebkurā gadījumā tika samaksāti noteiktajos termiņos un tas, ko VID lūdza darīt, ir vienīgi deklarācijas tehniska precizēšana. Pēc visām veiktajām darbībām 2021. gada oktobrī, iesniedzot precizētu deklarāciju, sistēmā automātiski parādījās aprēķināta nokavējuma nauda nepilnu 107 eiro apmērā. Proti, pēc VID aicinājuma precizējot deklarāciju, sistēma šo precizēto deklarāciju ar tajā norādītajām avansa summām uztvēra kā iesniegtu tikai 2021. gada oktobrī un attiecīgi arī nodokļu summas par samaksātām sāka "uzskatīt" tikai 2021. gada oktobrī.

"Tā ir paradoksāla un absolūti muļķīga situācija, ka gadījumā, ja es kā nodokļa maksātājs labprātīgi valstij neko nebūtu samaksājis avansā 2020. gadā un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc faktiskajām summām 2021. gadā, man šādi nodokļu kavējumi nekad nevarētu rasties. Bet tagad VID datorsistēma rada situāciju, ka es kā persona, kas labprātīgi samaksājusi valstij nodokļus jau avansā un atbilstoši deklarējusi šīs samaksātās summas, biju faktiski kļuvis par nodokļu parādnieku no manis paša avansā samaksātās naudas. Turklāt manā gadījumā jau pirmajā sarunā nebija nekā saprotoša no VID puses. Ieraugot, ka sistēmā aprēķināta un no citiem manis veiktajiem nodokļu maksājumiem ieturēta kaut kāda nokavējuma nauda, biju pārliecināts, ka radusies kāda muļķīga kļūda, zvanīju VID amatpersonai, kura man sūtījusi vēstuli ar aicinājumu labot deklarāciju. Bet viņa apgalvoja, ka viss korekti un tik tiešām sistēma tā strādā. Apstrīdot šo lēmumu, saņēmu VID ģenerāldirektores pienākumu izpildītājas I. Kārkliņas atbildi, kuras doma bija, ka viss esot kārtībā un nokavējums ir aprēķināts pareizi! Rezultātā es sapratu, ka VID datorsistēmas kļūdu un VID amatpersonu nevēlēšanos šo kļūdu labot ir iespējams labot vien ar tiesas palīdzību, jo pašā iestādē acīmredzot dators un tā aprēķins ir visaugstākā patiesība. Ir jau saņemti VID paskaidrojumi par manu iesniegumu tiesā, un tie turpina iesākto – es interpretējot likumus nepareizi, bet neviena VID amatpersona, kas pieņēma lēmumus, atstājot spēkā datorsistēmas aprēķinu, un ar ko esmu runājis par šo tēmu, tā arī nav spējusi atbildēt uz manu jautājumu šajā saistībā – kurš likums paredz VID tiesības iekasēt nokavējuma naudu, ja nav nokavētu nodokļa maksājumu? Manuprāt, to paredz tikai savdabīgi un pretēji likumam strādājoša datorsistēma, taču diemžēl VID amatpersonas, vismaz tās, ar kurām es saskāros šajā lietā, negrib to atzīt, turpinot arī tiesā apgalvot, ka ir pareizi maksāt kavējuma naudu par jau pilnā apmērā un labprātīgi veiktiem nodokļu maksājumiem pagātnē," tā advokāta palīgs, piebilstot, ka šī ir bijusi pēdējā reize, kad viņš brīvprātīgi veicis kādu avansa maksājumu valstij, un turpmāk daudz kritiskāk tiks izvērtēts arī tas, kādus aicinājumus labot vai precizēt deklarācijas nosūta VID amatpersonas, jo šī situācija būtiski iedragājusi viņa uzticību VID amatpersonām un VID kā iestādei kopumā.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs par VID tendenci iesaistīties tiesvedībās arī par salīdzinoši nelielām nodokļu summām Dienai norāda: "Jāizvērtē katra procesa nepieciešamība, un VID jābūt individuālai pieejai katrai situācijai. Arī Augstākās tiesas Senāts savos spriedumos ir norādījis, ka VID nevajadzētu tiesāties tiesāšanās pēc. Uzskatu, ka tiesvedībām nav jābūt iestādes pašmērķim, – VID ir jābūt atvērtam un pretimnākošam pret labticīgiem nodokļu maksātājiem un bargiem pret nemaksātājiem un tiesību normu pārkāpējiem."

VID tiesai norāda uz kļūdām

Zvērināta advokāta palīga gadījumā VID ir gatavs tiesāties un pierādīt savu taisnību un jau arī sniedzis paskaidrojumus tiesai, kuri nonākuši arī Dienas rīcībā. "VID paskaidro, ka MK noteikumu Nr. 662 25.2 apakšpunkts nosaka, ka deklarācijas D3 pielikuma 26. rindā Nodokļa avanss norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības aprēķināto avansa apmēru. Ievērojot minēto, pieteicējs deklarācijā nepamatoti norādīja XXXX eiro, jo labprātīgi samaksātais nodoklis nav jāiekļauj D3 pielikuma 26. rindā kā avansā samaksātais nodoklis, jo tas deklarācijā ir iekļaujams tikai gadījumos, ja ir avansa aprēķins. Par minēto VID informēja pieteicēju 2021. gada 4. oktobrī. Ievērojot minēto, pieteicējs, sākotnēji iesniedzot deklarāciju, bija aizpildījis neprecīzi, un VID, konstatējot neatbilstības, lūdza pieteicēju veikt labojumus. Attiecīgi pēc precizētās deklarācijas iesniegšanas palielinājās katrā samaksas termiņā maksājamā summa.Kā jau VID lēmumā norādīja, tā kā pieteicējs iesniegtajā deklarācijā par 2020. gadu deklarēja un aprēķināja budžetā maksājamo nodokli XXX eiro, savukārt pēc iesniegtās precizētās deklarācijas pieteicējam aprēķinātais budžetā maksājamais nodoklis XXXX eiro (par decimālkārtu vairāk), tad attiecīgi par trūkstošo nodokļa summu aprēķināma nokavējuma nauda par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz precizētās 2020. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienai," teikts VID skaidrojumā Administratīvā rajona tiesai, tālāk norādot, ka VID pareizi koriģējis maksājamo nodokļa apjomu un aprēķinājis kavējuma naudu.

Jautāts, kādēļ VID norāda uz samaksāto nodokli, kas ir trīszīmju skaitlis, un precizēto deklarāciju, kur ir četrzīmju skaitlis, zvērināta advokāta palīgs paskaidro: "Ir būtiski saprast vienu – precizētā deklarācijas iesniegšana 2021. gada oktobrī nekādā veidā nepalielināja un nevarēja palielināt no manas puses maksājamos nodokļus, tā tikai tehniski un matemātiski samainīja vietām manis deklarācijā norādītās samaksātās avansa maksājumu summas un 2021. gadā piemaksājamās deklarācijā uzrādītās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kuras visas pilnā apmērā un līdz pēdējam centam biju samaksājis noteiktajos termiņos jau 2020. gadā un 2021. gada vasarā, un to es bez jebkādām šaubām varu ikvienam pierādīt. Turklāt man nav nekādu šaubu, ka to, ka faktiski viss bija samaksāts laikus, zina arī VID. Nevis nodokļa summas palielinājās, bet VID sistēma strādā tā, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju oktobrī, avansā deklarācijā tika norādīta mazāka summa, nekā faktiski biju samaksājis, un tādēļ VID datorsistēma 2020. gadā manis avansā samaksātos un 2021. gada vasarā piemaksātos nodokļu maksājumus, kuri jau bija ieskaitīti VID vienotajā kontā, reāli "atrada" un attiecināja uz samaksātajiem nodokļiem tikai 2021. gada oktobrī tā, it kā šie nodokļi būtu samaksāti nevis 2020. gadā un 2021. gada vasarā, bet 2021. gada oktobrī, kad iesniedzu precizētu deklarāciju. Nebūtu sniedzis precizētu deklarāciju, šāds sistēmas aprēķināts "kavējums" vispār nevarētu rasties. Taču tā strādā VID datorsistēma, un diemžēl tā šai datorsistēmai seko arī VID amatpersonas, uzskatot un mēģinot pierādīt, ka ir pareizi un korekti rēķināt nokavējuma naudu par laikus samaksātiem nodokļiem."

Dators saka – cilvēks dara

Tātad jāsecina, ka advokāta palīga situācija ir ļoti līdzīga situācija kā minētajam zvērinātam advokātam, ar to atšķirību, ka zvērināta advokāta gadījumā sistēma pati pēkšņi "atrada" 2020. gada maksājumus, bet palīga gadījumā tie "atradās" pēc labotas deklarācijas iesniegšanas. Abos gadījumos jāsecina, ka nokavējuma nauda ir sarēķināta par jau nomaksātiem nodokļiem kā kavējuma nauda, kas izklausās absurdi.

J. Reirs Dienai turklāt norāda, ka nokavējuma naudas aprēķina un nodokļu uzrēķinu sistēma, viņaprāt, būtu jāsāk pārskatīt arī kopumā, veicot fundamentālas izmaiņas: "Pienācis laiks pārskatīt un izvērtēt nokavējuma naudu un uzrēķinu noteikšanas kārtību kā tādu. Šī sistēma ir veca, morāli novecojusi un vairs neatbilst mūsdienu izaicinājumiem un iespējām. Kad tā tika veidota, vēl nebija tādu datu bāzu un iespēju, piemēram, novērtēt nodokļu nomaksas disciplīnu, saistītos uzņēmumus un citas, kādas ir šodien. Nokavējuma naudu sistēma ir jāmaina, konsultējoties ar uzņēmēju organizācijām."

Noslēgumā jāpiebilst, ka līdzīgi jautājumi kā finanšu ministram Jānim Reiram tika nosūtīti arī Valsts ieņēmumu dienesta Komunikācijas daļai, tos adresējot VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Nosūtījām tos 22. jūnijā. Vēlāk autoru informēja, ka atbildes būs 14 darba dienu laikā, proti, 14. jūlijā. Ievērojot, ka pārraugošās ministrijas ministrs ir atbildējis, Diena atļaujas tehniskos skaidrojumus atstāt uz vēlāku laiku, jo, ja patiesi šāda problēma eksistē simtiem vai tūkstošiem pašnodarbināto, tad tai pēc iespējas drīzāk jākļūst publiskai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valdība otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) ieceri no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atdalīt kriminālizmeklēšanas iestādes - Nodokļu un muitas policijas pārvaldi un Iekšējās drošības pārvaldi.

Līdz 2026.gada beigām tiks meklēta piemērotākā ministrija jaunās Nodokļu un muitas policijas pārvaldes pārraudzīšanai.

FM uzdots sagatavot un līdz 2024.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas paredz VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkciju un uzdevumu un VID Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkciju un uzdevumu izslēgšanu no VID funkcijām un uzdevumiem.

Tāpat FM sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2024.gada 1.jūnijam uzdots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz precizēt izmeklēšanas iestādes un tām noteikto institucionālo piekritību, kā arī FM līdz 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par nodokļu un muitas policiju.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uzņēmēju un sabiedrības vidū lietu ažiotāžu sacēla pasūtījuma kriminālprocesa ziņas Finanšu policijā, kā dēļ tika atstādināta no amata Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāja Ieva Jaunzeme un Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Podiņš.

Lai gan I. Jaunzeme apgalvo, ka citi šādi pasūtījumu gadījumi VID vadībai neesot zināmi, tomēr Dienas rīcībā ir ziņas, ka jau iepriekš bijušas citas pasūtījumu lietas VID, par ko uzņēmēji VID vadībai arī ziņojuši. Tomēr, atšķirībā no līdz šim publiskotās lietas pret uzņēmēju Ramoliņu, VID nav veicis aktīvas darbības citu pasūtījumu lietu izmeklēšanas sakarā jau vairākus gadus.

Diena pēta divus gadījumus, kurus cietušie uzņēmēji sauc par pasūtījuma lietām, – abos vērojams pārāk daudz līdzību, lai tās uzskatītu par vienkāršām sakritībām.

Lūgts komentēt šo gadījumu, finanšu ministrs Jānis Reirs Dienai pauda: "Dobeles dzirnavnieka gadījums izskatās pēc kārtējā pasūtījuma audita. Jādara viss iespējamais, lai šādas situācijas – pasūtījumu lietas – VID nebūtu iespējamas. Tā kā augstākminētais raisa aizdomas par iespējamu negodprātīgu un krimināli sodāmu rīcību, par šo lietu kopumā esmu rosinājis pārbaudi".

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru kabinets otrdien apstiprināja Baibu Šmiti-Roķi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores amatā.

Šmite-Roķe VID ģenerāldirektores amatā darbu sāks 13.februārī.

Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji informēja aģentūru LETA, ka galvenie jaunās VID ģenerāldirektores darba uzdevumi ietver VID digitālo attīstību, tostarp izveidot un ieviest VID datu pārvaldības sistēmu, apstiprināt dienesta informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas attīstības vīziju un nodrošināt VID pakalpojumu pieejamību mobilās aplikācijas risinājuma veidā.

Nozīmīgs uzdevums būs arī klientu servisa attīstība, kas ietver VID klientu apmierinātības pieaugumu, nodrošinātu proaktīvu reakciju uz klienta situāciju ar skaidriem risinājumiem un lēmumiem samērīgā laikā, kā arī pilnveidotu risinājumu izlīgumu sistēmas ieviešanai sadarbībai ar klientu strīdu situācijās. Tāpat svarīgi uzdevumi būs ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumi, sekmīga VID un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes reorganizācijas īstenošana un panākts dienesta reputācijas uzlabojums.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No Valsts ieņēmumu dienesta (VID) plānots atdalīt tiesībsargājošās iestādes - Nodokļu un muitas policijas pārvaldi un Iekšējās drošības pārvaldi, liecina Finanšu ministrijas (FM) informatīvais ziņojums, kas iesniegts saskaņošanai valdībā.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus paredzēts nodot finanšu ministra pārraudzībā izveidotajai tiešās pārvaldes iestādei - Nodokļu un muitas policijai. Finanšu ministrs padotību pār Nodokļu un muitas policiju īstenos ar FM starpniecību.

Savukārt VID Iekšējās drošības pārvaldes operatīvās un izmeklēšanas funkcijas un uzdevumus paredzēts nodot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), nolūkā nodrošināt efektīvu koruptīvu kriminālprocesu norisi un lietderīgu resursu izmantošanu, realizējot KNAB kā visaptverošas koruptīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas iestādes modeli, kā arī nolūkā nodrošināt vienotu praksi koruptīvu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā, nodrošināt koruptīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas neatkarību, stiprināt izmeklēšanas objektivitāti, novērst interešu konflikta iespējamību.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No šodienas tiek izbeigtas darba attiecības ar līdzšinējo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi.

Valdība nepagarināt Jaunzemes pilnvaru termiņu izlēma pērn 8.augustā.

Izvērtējot VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam stratēģisko rezultatīvo rādītāju izpildi 2020.-2022.gadā, Finanšu ministrija (FM) konstatējusi, ka daļa rezultatīvo rādītāju netika sasniegti.

"PricewaterhouseCoopers" ("PwC") ir veicis VID pašreizējās darbības un stratēģijas analīzi, kur attiecībā uz VID stratēģiskās attīstības un darbības rezultatīvo rādītāju novērtējumu no 2020.-2022.gadam, konstatēts, ka VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam stratēģisko rezultatīvo rādītāju izpildē 2020. un 2021.gadā ir progress, tomēr kopējā mērķu izpilde ir iekavējusies, lielā mērā ārējās vides faktoru, piemēram, Covid-19 izplatības dēļ.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valdība otrdien nolēma nepagarināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes pilnvaru termiņu, un izbeigt darba attiecības attiecīgajā amatā no 2024.gada 12.februāra.

Pēc otrdienas valdības lēmuma Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar Valsts kanceleju sāks jauna VID ģenerāldirektora atlases procesu. FM pārstāvji skaidroja, ka iespējams ir gan atklāts konkurss uz šo amatu, gan kāda ierēdņa rotācija valsts civildienesta ietvaros.

FM ir saņemts Jaunzemes 2023.gada 28.jūlija iesniegums, kurā viņa informē, ka amata pilnvaru termiņš VID ģenerāldirektora amatā viņai beidzas 2024.gada 11.februārī un no šī datuma viņa vēlas izbeigt valsts civildienesta attiecības attiecīgajā amatā.

Izvērtējot VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam stratēģisko rezultatīvo rādītāju izpildi 2020.-2022.gadā, FM konstatējusi, ka daļa rezultatīvo rādītāju netika sasniegti.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Plānots nepagarināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes pilnvaru termiņu, un izbeigt darba attiecības attiecīgajā amatā no 2024.gada 12.februāra, liecina sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Finanšu ministrijā (FM) ir saņemts Jaunzemes 2023.gada 28.jūlija iesniegums, kurā viņa informē, ka amata pilnvaru termiņš VID ģenerāldirektora amatā viņai beidzas 2024.gada 11.februārī un no šī datuma viņa vēlas izbeigt valsts civildienesta attiecības attiecīgajā amatā.

Izvērtējot VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam stratēģisko rezultatīvo rādītāju izpildi 2020.-2022.gadā, FM konstatējusi, ka daļa rezultatīvo rādītāju netika sasniegti.

"PricewaterhouseCoopers" ("PwC") ir veicis VID pašreizējās darbības un stratēģijas analīzi, kur attiecībā uz VID stratēģiskās attīstības un darbības rezultatīvo rādītāju novērtējumu no 2020.-2022.gadam, konstatēts, ka VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam stratēģisko rezultatīvo rādītāju izpildē 2020. un 2021.gadā ir progress, tomēr kopējā mērķu izpilde ir iekavējusies, lielā mērā ārējās vides faktoru, piemēram, Covid-19 izplatības dēļ.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Šis gadījums nav nekādā veidā tolerējams

Agnese Margēviča, Diena, 16.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par apstākļiem, kādos tika pieņemts lēmums par VID ģenerāldirektores atstādināšanu, un to, kas sekos tālāk pēc pēdējā pasūtījuma un kukuļņemšanas skandāla VID, finanšu ministru Jāni Reiru (JV) iztaujā Agnese Margēviča.

Savā paziņojumā sakāt, ka lēmums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes atstādināšanu ir pieņemts uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata. Dienesta pārbaude tik īsā laikā bija notikusi par šo pēdējo korupcijas gadījumu?

Notika tā, ka sakrita divas lietas – 15. jūnijā es izdevu rīkojumu par dienesta pārbaudi, kādēļ netiek pildīts mans uzdevums par rotācijām muitā, bet tā vietā sodīti mazie gariņi, lielos neaiztiekot. Otrdien [13. septembrī] šī pārbaude beidzās, un tur ir ļoti nopietni secinājumi par valsts pārvaldes kārtības pārkāpumiem, un tieši uz šī ziņojuma pamata es rosinu Jaunzemes disciplinārlietu. Protams, ņemot vērā, ka šī jaunākā situācija ar VID amatpersonu aizturēšanām ir kliedzoša, mēs arī pievienosim šo lietu klāt un tad uz dienesta izmeklēšanas rezultātu pamata pieņemsim tālākos lēmumus. Šobrīd man vēl nav sagatavots parakstīšanai dokuments par disciplinārkomisijas sastāvu, bet varu pateikt, ka tie būs citi cilvēki, nevis tie, kas iepriekš veica šo dienesta pārbaudi, tā, lai nebūtu vieni un tie paši izvērtētāji.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

A, B, C vai kā VID tagad vērtēs nodokļu maksātājus?

Madlena Drozdova, ZAB Ellex Kļaviņš Vecākā nodokļu konsultante, Nils Pužulis, ZAB Ellex Kļaviņš Jaunākais jurists, 05.02.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No šā gada 1. janvāra VID ir ieviesta jaunā Nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Publiski pieejamajam Reitingam ir informatīvs raksturs. Vienlaikus tā mērķis ir veicināt godīgas uzņēmējdarbības stiprināšanu un motivēt uzņēmumu uzlabot savu nodokļu samaksas disciplīnu.

Nedaudz ieskicējot Reitinga vēsturi, to var iedalīt trīs posmos. Pirmais posms ir pilotprojekta laiks no 2018. līdz 2020. gadam, kad Reitings bija ierobežoti pieejams (tikai pašam uzņēmējam) un ar ierobežoto rādītāju skaitu. Reitings bija kā rīks uzņēmumiem ar mērķi paraudzīties uz savu darbību no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) puses. Otrajā posmā no 2020. līdz 2021. gadam norisinājās Reitinga paplašināšana, jo uzņēmumiem radās vairāki jautājumi par to, kā reitings ir izveidots. Tika paplašināts rādītāju skaits, tomēr informācija joprojām palika pieejama tikai uzņēmumam. Savukārt, sākot ar 2024. gadu, iesākās trešais posms – jaunā Nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Proti, Reitings būs ar publiski pieejamiem elementiem aplūkojams VID publiskojamajā datubāzē no 2024. gada marta.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nodokļi

Papildināta: VID noraida Tiesībsarga pārmetumus par prettiesisku nodokļu aprēķinu

Db.lv, 17.03.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tiesībsargs pārbaudes lietā par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) rīcību konstatējis, ka iestāde prettiesiski (novēloti) aizpildījusi iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un aprēķinājusi nodokļus to maksātāju vietā. Savukārt VID kategoriski noraida Tiesībsarga pausto.

Tiesībsargs norāda, ka no 2021. gada ar likumu ir stājušās spēkā jaunas VID pilnvaras – nodokļu maksātāja vietā iesniegt gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju un attiecīgi veikt nodokļu aprēķinu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad nodokļu maksātājam bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet viņš nav to iesniedzis. Tas reizē nozīmē arī to, ka VID ir jāinformē nodokļu maksātāji, kuriem ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet kuri to nav izdarījuši līdz noteiktajam termiņam.

No iedzīvotāju sniegtās informācijas tiesībsargam redzams, ka par jaunajām VID pilnvarām viņi uzzinājuši tikai tad, kad sākta nodokļu piedziņa. Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatēja, ka VID automātisko gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļa aprēķinu izpildīja novēloti, pārkāpjot likumā noteiktos termiņus. Par laika posmu no 2018. – 2020. gadam VID ir prettiesiski aizpildījis vairāk nekā 100 tūkstošus gada ienākumu deklarācijas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kontrole (VK), noslēdzot ikgadējo finanšu revīziju par saimnieciskā gada pārskatu (SGP), mudinājusi Valsts ieņēmumu dienestu (VID) pilnveidot nodokļu pārskatā iekļaujamo informāciju, lai tā būtu revidējama, kā arī uzlabot VID komunikāciju ar klientiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) iemaksu uzraudzībā.

Kā aģentūru LETA informēja valsts kontroliera padomnieks komunikācijas jautājumos Ivo Valdovskis, VK atbilstoši likumam ir noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju par SGP, un atzinums, tāpat kā citus gadus, ir ar vairākām iebildēm, tomēr paveicamie "mājasdarbi" ir iezīmējušies ļoti skaidri.

VK norāda, ka atzinums par 2022.gada SGP ir ar iebildēm būtisku apjoma ierobežojumu dēļ atsevišķiem posteņiem, par kuriem nebija iespējams iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus un noteikt nepieciešamo labojumu apmēru. Būtiskākais apjoma ierobežojums bijusi nespēja pārbaudīt VID nodokļu pārskatā iekļauto informāciju.

"Nodrošinot, ka VID nodokļu pārskatā iekļautā informācija ir revidējama, tas ir, nodrošinot, ka gan analītiskā uzskaite, gan citas kontroles revidentiem ļautu gūt pārliecību par šajā pārskatā uzrādīto prasību un saistību pilnīgumu, tiktu sperts liels solis pretī iespējai saņemt pozitīvu VK atzinumu par SGP. Tāpēc aicinām VID sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt visas nepieciešamās darbības VID nodokļu pārskata pilnveidošanai," turpmāko perspektīvu SGP kvalitātes uzlabošanai ieskicē VK padomes locekle Ilze Bādere.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienestam (VID) no 2024.gada jānodrošina publiski pieejams nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums.

Tāpat pieņemtas izmaiņas jaunu kontu atvēršanas regulējumā, kas nosaka, ka finanšu iestāde 90 dienu laikā pēc konta atvēršanas nepieļauj jebkādu līdzekļu kustību un darījumus saistībā ar kontu līdz brīdim, kad iegūts tāds klienta paša sniegts apliecinājums par nodokļu rezidenci, uz kuru var paļauties, izņemot gadījumus, kad uzņēmējdarbības specifikas vai darījuma veida dēļ finanšu iestāde nevar iegūt klienta paša sniegtu apliecinājumu par nodokļu rezidenci pēc konta atvēršanas.

Pieņemto izmaiņu anotācijā teikts, ka pienākuma nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu noteikšana regulējumā izriet arī no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, kas paredz ieviest jaunu informācijas tehnoloģiju sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai, integrējot nodokļu maksātājiem paredzēto informāciju datubāzē un nodrošinot datu vizualizāciju VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

FM sākta dienesta pārbaude par rotāciju neveikšanu VID

Db.lv, 09.06.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrijā (FM) izdots rīkojums par dienesta pārbaudes sākšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar rotāciju neveikšanu, informē FM.

Dienesta pārbaudes mērķis ir noskaidrot apstākļus un iemeslus, kas bijuši par pamatu skaidras un caurspīdīgas rotācijas politikas un ilgtermiņa pārcelšanas plāna neizstrādāšanai, tādējādi neveicot VID struktūrvienību augstākās vadības, kas pakļautas augstam korupcijas riskam, rotācijas, tostarp arī Muitas pārvaldes augstākās vadības rotācijas.

FM pārstāvji norāda, ka VID adresētajos auditu ieteikumos 2021.gada novembrī īpaši uzsvērts, ka nepieciešams izstrādāt civildienesta ierēdņu pārcelšanas ilgtermiņa plānu, iekļaujot tajā rotācijai pakļautos amatus, iespējamos jaunos amatus un tiem nepieciešamās kompetences. Tāpat nepieciešams noteikt termiņus, uz cik ilgu laiku amatpersona tiek rotēta, vienlaicīgi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un nepiemērojot izņēmumus atsevišķiem vadītāju amatiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Notikusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reformas uzraudzības padomes sēde, kurā pārrunāja VID reformas norises gaitu, aktualitātes, un izstrādāto VID reformas likumprojektu paketes saskaņošanas rezultātus, informē Finanšu ministrija.

Pašlaik reformas ievešana notiek atbilstoši grafikam, un šā gada 30. maijā ir noslēdzies sešu VID reformas ietvaros izstrādāto tiesību aktu projektu starpinstitūciju saskaņošanas process Tiesību aktu projektu (TAP) portālā. Padome nolēma atbalstīt likumprojektu paketes iesniegšanu Ministru kabinetā.

VID reformas uzraudzības padome atbalstīja VID digitālās attīstības vadības komitejas darbības detalizēta regulējuma noteikšanu Valsts ieņēmumu dienesta likumprojektā, tai skaitā tās uzdevumus un regulējumu neatkarīgu Latvijas un ārvalstu ekspertu piesaistei. Komitejas uzdevums būs identificēt inovāciju iespējas VID digitālās transformācijas jomā, noteikt VID digitālās transformācijas prioritātes un virzienus atbilstoši tā stratēģiskajiem mērķiem, kā arī izvērtēt VID informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģijas īstenošanas gaitu un sniegt ieteikumus. Komitejas darbība ļaus VID virzīties uz priekšu digitālās transformācijas jomā, sasniedzot pasaules digitālajā jomā attīstītāko nodokļu administrāciju līmeni.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) notikusi svinīgā sanāksme, kurā līdzšinējā ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nodeva pienākumus jaunajai ģenerāldirektorei Baibai Šmitei-Roķei, informē Finanšu ministrija.

Tuvākajā laikā VID gaida vairākas strukturālas pārmaiņas, kas palīdzēs dienestu veidot par modernu un klientorientētu servisa iestādi.

“Piecos gados ģenerāldirektores amatā Ieva Jaunzeme veiksmīgi vadījusi VID cauri vairākām krīzēm. Spēja pieņemt lēmumus un rīkoties ātri bija īpaši nozīmīga gan Covid-19 atbalsta administrēšanā, gan sankciju piemērošanas mehānismu izstrādē un vadībā laikā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Paldies viņai par operativitāti un uz risinājumu vērsto sadarbību! I.Jaunzemes laikā jau ir sākts likt pamatus virzībai uz VID kā klienta partneri, piemēram, iedzīvotājiem daudz ātrāk saņemot IIN atmaksu un ievērojot “konsultē vispirms” principu. Rīt darbu uzsāk jaunā VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, kurai būs jāturpina vadīt iesāktais progress, jāstiprina dienesta uzticamība, jāpilnveido klientu serviss un jāīsteno digitālā transformācija,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Svarīgi nezaudēt informācijas apmaiņu ar tiesībsargājošajām iestādēm un nemazināt kontroli VID iekšienē

LETA, 26.02.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nodalot tiesībaizsardzības iestādes no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), svarīgi ir nepazaudēt informācijas apmaiņu un nemazināt kontroli pār iespējamiem korupcijas mēģinājumiem VID iekšienē, intervijā aģentūrai LETA saka jaunā VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.

Viņa skaidroja, ka Nodokļu un muitas policijas pārvalde (NMPP) ir tiesībaizsardzības iestāde, taču atrodas VID ģenerāldirektora padotībā, bet VID ģenerāldirektoram nav tiesību iejaukties nevienā konkrētā kriminālprocesā. Tādēļ daudzu gadu garumā ir veidojusies neloģiska situācija - no vienas puses, it kā ir jābūt pārraudzībai un kontrolei no VID ģenerāldirektora puses, bet Kriminālprocesa likums, kam pakļaujas tiesībaizsardzības iestādes, tostarp NMPP, pēc būtības nepieļauj VID ģenerāldirektora iejaukšanos. Līdz ar to bija iestāde iestādē.

Pēc tam, kad NMPP tiks nodalīta, pašas NMPP darbā pēc būtības nekam nevajadzētu mainīties, jo viņi, kā strādāja kopā ar prokuratūru un ģenerālprokuroru, tā viņi arī turpinās to darīt. Arī fiziski viņi paliks VID ēkā, jo nebūtu loģiski meklēt kaut kādas citas telpas, kas ir īpaši aprīkotas un piemērotas tieši viņu darba specifikai. Tas ir saistīts arī ar dažādiem drošības jautājumiem, skaidroja Šmite-Roķe.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par labāko Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) direktora amata kandidātu konkursa komisija atzinusi VID Iekšējās drošības pārvaldes direktoru Aigaru Prusaku, informēja VID pārstāvji.

Pirms iecelšanas amatā kandidātam vēl jāsaņem kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darbā ar valsts noslēpumu.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uzsver, ka NMPP saglabā savu institucionālo neatkarību VID sastāvā.

"Tāpēc ir īpaši būtiski, lai šo pārvaldi vada profesionāls, godprātīgs vadītājs, kas spēj būt patstāvīgi atbildīgs gan par VID un NMPP, gan valsts pārvaldes kopējo mērķu izpildi," pauž Jaunzeme.

Prusaks kopš 2019.gada vada VID Iekšējās drošības pārvaldi. Pirms darba VID Prusaks vairāk nekā 12 gadus strādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, tajā skaitā vadījis nodaļu, kuras kompetencē ietilpa valsts amatpersonu darbības kontrole.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) piektdien, pamatojoties uz disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, pieņēmis lēmumu izteikt aizrādījumu no amata atstādinātajai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei par novēlotu finanšu ministra doto uzdevumu izpildi, informē Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji.

Līdz ar to Jaunzeme varēs turpināt veikt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām, tomēr kā nosacījumi darba turpināšanai tiks uzdoti vairāki uzdevumi, kas būs jāizpilda noteiktā termiņā un par kuru izpildes gaitu būs regulāri jāziņo ministram. Šo uzdevumu izpildes kontrole būs jāveic FM.

Jaunzemes pilnvaru termiņš beidzas 2024.gada februārī. FM pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka pusgadu pirms termiņa beigām Ministru kabinetam ir jāpieņem lēmums, vai pagarināt esošās VID ģenerāldirektores pilnvaras, vai arī tiks sludināts konkurss un meklēts jauns iestādes vadītājs.

Ašeradens skaidro, ka galvenais VID ģenerāldirektores uzdevums būs atjaunot VID reputāciju, un tas jādara visos līmeņos un visās pārvaldēs, īstenojot nulles tolerances pieeju korupcijas un interešu konflikta jomā. Jaunzemei, jāpanāk, lai kukuļņemšana muitā nekļūst par sabiedrības akceptētu normu, kā arī jāizdara viss, lai pasūtījuma auditi vai safabricēti kriminālprocesi iestādē nav iespējami.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pēc Valsts kancelejas komisijas veiktās atlases, papildus konsultējoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem, finanšu ministrs Arvils Ašeradens apstiprināšanai valdībā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores amatam virza Baibu Šmiti-Roķi.

Viņai ir ilggadēja pieredze nodokļu administrēšanas jomā.

“Baibas Šmites-Roķes līdzšinējā darba pieredze ir ļāvusi viņai pilnvērtīgi iepazīt un izprast dienesta darba specifiku. Atlases procesā esam novērtējuši, ka viņa skaidri saredz darba prioritātes. Tuvākajā laikā plānota VID reforma ar pilnveides pasākumiem, piedāvājot veikt izmaiņas dienesta organizatoriskajā struktūrā un mainīt VID padotības īstenošanas formu. Tādējādi Baibai Šmitei-Roķei kopā ar visu VID kolektīvu būs jāstrādā pie dienesta uzticamības atjaunošanas, klientu servisa uzlabošanas un pakalpojumu digitālās transformācijas, lai kļūtu par vienu no efektīvākajām nodokļu un muitas administrācijām Eiropā un sniegtu sabiedrības interesēm atbilstošus pakalpojumus,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No šodienas iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2022.gadu, informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Pirmajās 30 minūtēs tika iesniegti teju 9000 deklarāciju, pirmajā stundā Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits sasniedza 15 992, plkst.7 bija iesniegtas 80 205 deklarācijas, bet plkst.8 - 99 572 deklarācijas.

"Šobrīd iesniegto deklarāciju skaits pārsniedzis jau 100 000," atzīmēja VID pārstāvji, norādot, ka deklarāciju iesniegšana EDS rit raiti, tikai pašās pirmajās stundās lielās iedzīvotāju intereses dēļ sistēma brīžiem darbojās lēnāk, nekā ierasts.

Iedzīvotāji, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti, var to izdarīt trīs mēnešu laikā - līdz 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

VID: Automātiskas nodokļu pārmaksas saņemšanai jāveic grozījumi normatīvos

LETA, 07.03.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai cilvēki automātiski saņemtu pārmaksāto nodokļu atmaksu, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāveic grozījumi normatīvos, paredzot informācijas par izdevumiem medicīnai un izglītībai automātisku nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), skaidroja VID pārstāvji.

Dienestā atzīmē, ka ir nepieciešami grozījumi normatīvos, lai visus maksājumus par medicīnas pakalpojumiem un izglītību, tostarp interešu izglītību nodotu VID. Ņemot vērā, ka izdevumi par ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem satur sensitīvus datus, normatīvos ir jāparedz īpaša atruna par datu nodošanu VID. Ja regulējumā noteiks, ka visa minētā informācija tiek nodota VID, tad VID varēs nodrošināt visu šo datu iekļaušanu personas gada ienākumu deklarācijā.

Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka no 2023.gada septembra, ja cilvēks ir iesniedzis VID iesniegumu, kurā norādīts viņa aktuālais bankas konts, uz to var saņemt automātisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas. Taču, ja cilvēks vēlas saņemt nodokļa atmaksu par čekiem par medicīnas pakalpojumiem, izglītību, interešu izglītības pakalpojumiem, kuru nav VID rīcībā, tad cilvēkam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, un šie čeki tai jāpievieno.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatu turpina pretendēt divas kandidātes, no kurām konkursa komisijai un finanšu ministram būtu jāizraugās viena, kuru virzīt Ministru kabinetā apstiprināšanai amatā.

Šīs kandidātes ir Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un VID Nodokļu pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Šmite-Roķe, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

VID ģenerāldirektora amata pretendentu vērtēšanas komisijas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis aģentūrai LETA atteicās sniegt komentārus, kamēr konkurss nav noslēdzies. Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uz aģentūras LETA jautājumiem ceturtdien neatbildēja.

Ar Narnicku aģentūrai LETA ceturtdien neizdevās sazināties, bet Šmite-Roķe aģentūrai LETA konkursa gaitu nekomentēja, vien norādīja, ka, tāpat kā visi, gaida finanšu ministra lēmumu par vienīgo kandidātu uz VID ģenerāldirektora amatu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbība ir atjaunota un sistēma ir pieejama pilnvērtīgai lietošanai, informē VID pārstāvji.

Dokumentus, kuru iesniegšanas termiņš bija EDS nepieejamības laikā, tas ir, no 27.janvāra līdz 1.februārim, iedzīvotāji un uzņēmēji var iesniegt vēl 10 darba dienas - līdz 15.februārim.

Dokumenti, ko nebija iespējams iesniegt laikā, nav kavējums un attiecīgi par to netikšot piemērots sods.

Jau vēstīts, ka tehnisku iemeslu dēļ 30. un 31.janvārī nebija pieejama Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).

Ieilgušās tehniskās problēmas pamatīgi apgrūtināja un paralizēja uzņēmēju, grāmatvežu un citu sistēmas lietotāju darbu.

"Laikā, kamēr EDS nav pieejama, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav jāsatraucas par termiņiem dažādu dokumentu iesniegšanai. Ja kaut ko nav iespējams iesniegt laikā, kad nedarbojas EDS, tas netiek uzskatīts par kavējumu un attiecīgi par to nevar tikt piemērots sods. Iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kuru iesniegšanas termiņi bija EDS nepieejamības laikā, varēs vēl 10 darba dienas pēc tam, kad būs atjaunota pilnvērtīga EDS darbība," skaidroja VID.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Atlūgumu iesniedzis VID Nodokļu un muitas policijas ilggadējais direktors Podiņš

LETA, 09.01.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Atlūgumu aizvadītajā nedēļā iesniedzis ilggadējais Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš, pret kuru rudenī tika ierosināta disciplinārlieta saistībā ar iespējamiem noziegumiem viņa vadītajā struktūrvienībā, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Patlaban uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādinātā Podiņa pēdējā oficiālā darbdiena VID būšot 10.janvāris.

Ģenerālprokurors Juris Stukāns intervijā "Nekā personīga" arī izteicās, ka saistībā ar iespējamām VID Nodokļu un muitas policijā izdarītām pretlikumīgām darbībām kriminālprocesu izmeklēšanā tiek pārbaudīta uzraugošā prokurora līdzatbildība.

Jaunzeme pieķertos neļāva ne atstatīt, ne rotēt 

Lai noskaidrotu, cik operatīva un adekvāta bijusi VID vadības reakcija uz pēdējo...

"Tāpēc tiek vērtēta esošu kriminālprocesu situācija, lai saprastu gan no izmeklēšanas puses, gan no prokuratūras puses, vai esam pietiekoši iesaistījušies un vai nav jāuzņemas kaut kur arī kādam prokuroram atbildība," sacīja Stukāns.

Kā ziņots, iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) pērn septembrī ierosināja disciplinārlietu un atstādināja no amata VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, kā arī uzdeva lemt par Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku, ņemot vērā notikušās aizturēšanas VID Nodokļu un muitas policijā.

Reirs norādīja, ka ir aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no augsta līmeņa VID darbiniekiem. Aizturētie, kuriem tiesa piemērojusi apcietinājumu, neesot nekādi zema līmeņa inspektori vai kāds atsevišķs muitnieks, bet ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kas strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorei.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pērn augusta izskaņā veica kriminālprocesuālās darbības vairākos objektos, tostarp VID. Šīs izmeklēšanas darbības tika veiktas jūnijā sākumā sāktajā kriminālprocesā aizdomās par iespējamu kukuļņemšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Kriminālprocesa laikā tika aizturētas trīs personas, bet vēl divām personām tika noteiktas tiesības uz aizstāvību. Divām no šīm personām tika piemērots apcietinājums.

KNAB sīkāku informāciju par šo lietu nesniedza, bet aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lietā tika apcietināts VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kādas nodaļas vadītājs Intars Štālbergs.

"Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka 2021.gada rudenī kokrūpnieks, uzņēmuma "Stiga RM" īpašnieks Andris Ramoliņš saņēmis signālus, ka pret viņu tiekot gatavota pasūtījuma krimināllieta. Pēc dažiem mēnešiem Ramoliņu tiešām uzmeklējusi Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja un informējusi, ka pret uzņēmēja ģimenes uzņēmumiem esot sākts kriminālprocess.

"Man visus tos nosacījumus izstāstīja - arestēt visu, kas pieder mums, nevis kā juridiskām personām, bet kā fiziskām personām. Obligāti ir jāaiztur mani uz 48 stundām, tas ir pats, pats mazākais. Un lai pasūtījuma izpildes brīdī viss būtu nopludināts presei. Tas pats lielākais uzsvars bija uz šo maksimālo publicitāti. Jo tas var kaitēt mums kā uzņēmējiem," viņa rīcībā esošo informāciju izklāstīja Ramoliņš.

VID amatpersona uzņēmējam izteikusi piedāvājumu - ja viņš samaksāšot, varēšot vienoties par aizturēšanas laiku un kratīšanām un tām sagatavoties. Par to pieprasīti 100 000 eiro.

Pēc raidījuma rīcībā esošajām ziņām, apcietinājumā saistībā ar kukuļņemšanas lietu nonākusi arī VID darbiniece Inita Lūre, kura Finanšu policijā strādājusi no 2005.gada. VID viņa bijusi arī Pirmās izmeklēšanas daļas vadītāja vietniece.

Štālbergs dienestā strādājis kopš 2018.gada. 2022.gada augustā īsi pirms aizturēšanas viņu paaugstināja amatā par Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītāju. Pēc aizturēšanas gan viņš no amata pienākumu pildīšanas tika atstādināts.

KNAB kratīšanas notikušas arī vēl vienas VID amatpersonas - Jāņa Akmentiņa - mājās. Šis kādreizējais Valsts drošības dienesta darbinieks Nodokļu un muitas policijā strādāja par izmeklētāju.

Savukārt uzņēmējam esot zināms, kas stāvot aiz šī pasūtījuma - to esot atklājusi pati VID darbiniece, sakot, ka darbojas pie varas esoša politiskā spēka pazīstama "pelēkā kardināla" uzdevumā. Konkrētā pasūtītāja vārdu uzņēmējs tomēr nav atklājis, atsaucoties uz izmeklēšanas noslēpumu.

Prokuratūra ir apstiprinājusi, ka pret uzņēmēja Ramoliņa ģimenes uzņēmumiem patiešām bijis ierosināts safabricēts kriminālprocess. Prokurors šo Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja nelikumīgo lēmumu divus mēnešus vēlāk atcēlis.

Tikmēr lēmums attiecībā par atstādināto VID ģenerāldirektori Jaunzemi joprojām nav pieņemts - tas tikšot izdarīts piektdien, 13.janvārī, aģentūrai LETA sacīja jaunais finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem izbraukuma tirdzniecība ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kā arī ir obligāti jāizsniedz pircējiem kases čeks, bet alkohola tirgošanai ir nepieciešama speciālā atļauja (licence), informē VID pārstāvji.

Ja uzņēmums ēdināšanas pakalpojumus sniedz izbraukumā ārpus savas pamatdarbības vietas, piemēram, brīvdabas koncertos, pilsētas svētkos vai sporta pasākumos, tad šī izbraukuma tirdzniecība pirms tam jāreģistrē VID kā struktūrvienība. Tas ir izdarāms tiešsaistē, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā "Reģistri", izvēloties struktūrvienības veidu "Izbraukuma pakalpojums".

Ēdināšanas uzņēmumiem izbraukuma tirdzniecībā obligāti ir jāizmanto kases aparāts un jāizdrukā un jāizsniedz klientam kases čeks.

Īslaicīgi, līdz piecām darba dienām, izbraukumā drīkst izmantot to pašu kases aparātu, kas jau ir uzstādīts un reģistrēts pamata darba vietā. Tādā gadījumā pirms aparāta lietošanas uzsākšanas izbraukumā ēdinātājam VID EDS (sadaļā "Sarakste ar VID") ir jāiesniedz informācija par tirdzniecības vietu, periodu un "Grand Total" vērtību vai summārās atmiņas kopsummu. Tāpat pirms kases aparāta lietošanas atsākšanas pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) VID EDS, sadaļā "Sarakste ar VID", ir jāiesniedz "Grand Total" vērtību vai summārās atmiņas kopsumma.

Komentāri

Pievienot komentāru