Vides loma pieaugs

2017. gada 18. septembris plkst. 10:48
Sadaļa: Vide
Dalies ar šo rakstu

Vidi saudzējoša un vienlaikus efektīva saimniekošana – lauksaimnieku nākotnes izaicinājums

Eiropas Savienības kopējā un arī Latvijas lauksaimniecības politika paredz veicināt pārtikas sistēmas ilgtspējību, samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas uz produkcijas vienību, vienlaikus nesamazinot lauksaimnieku konkurētspēju un nodrošinot attīstības iespējas.

Nozīmīgākās SEG emisijas no lauksaimniecības sektora veido metāns (CH4) un slāpekļa oksīds (N2O), kuru avots ir lopkopība jeb vēl precīzāk – piena lopkopība. Lai šajā duālajā situācijā – samazināt emisijas un attīstīt ražošanu – Latvijā kā ES dalībvalstī attīstītos ilgtspējīga, efektīva un vienlaicīgi arī vidi saudzējoša piena lopkopība, ir svarīgi katrā ražojošajā saimniecībā sekot līdzi gan emisiju, gan ražošanas efektivitātes rādītājiem, uzskata Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.

Jāatgādina, ka ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, tās Kioto protokola un ES tiesību aktu par klimata pārmaiņām ieviešanu Latvijā ir saistoša arī lauksaimniekiem. Ņemot vērā, ka Latvijā notiek lauksaimnieciskās ražošanas intensifikācija un neizmantoto lauksaimniecības zemju atgriešana lauksaimniecības produkcijas ražošanai, būs arī SEG emisiju pieaugums lauksaimniecības sektorā līdz 2030. gadam. Taču ES Saistību pārdales lēmuma projekts Latvijai ne-ETS darbībām pašreiz paredz noteikt – 6% mērķi 2030. gadā no 2005. gada SEG emisiju apjoma, stāsta S. Dreijere. Latvija 2015. gada decembrī ir pievienojusies arī Francijas iniciatīvai «4% augsnes pārtikas nodrošinājumam un klimatam», kuras mērķis savukārt ir palielināt organiskās vielas saturu augsnē un veicināt oglekļa uzkrāšanos tajā ar lauksaimnieciskajām darbībām, samazinot CO2 daudzuma palielināšanos atmosfērā. Ņemot vērā to, ka Latvijā lauksaimniecības zemēs zemais organiskās vielas saturs ierobežo efektīvu ražošanu, produktīvi daudzgadīgie zālāji un kūtsmēslu atbilstoša apsaimniekošana ir efektīvs veids SEG emisiju mazināšanai.

Visu rakstu Vides loma pieaugs lasiet 18. septembra laikrakstā Dienas Bizness.

Dalies ar šo rakstu