Viedoklis: Sociālā uzņēmējdarbība kā risinājums

2017. gada 01. novembris plkst. 10:05
Autors: Svetlana Saksonova - Aina Joppe, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sadaļa: Eksperti
Dalies ar šo rakstu

Cilvēkam ir jājūtas stabili un droši savā zemē, un sociālā drošība ir viena no nacionālās drošības būtiskām sastāvdaļām, tāpēc palīdzības sniegšana slimiem, nespējīgiem un trūcīgiem cilvēkiem ir katras valsts uzdevums. 2017. gada janvārī trūcīgo cilvēku skaits Latvijā bija aptuveni 45 tūkstoši, kas ir 2,3% no kopējā iedzīvotāju skaita. Daļa no tiem izmanto nakts patversmes pakalpojumus – tie ir Latvijas iedzīvotāji, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez pajumtes – gan iebraucēji no citiem Latvijas reģioniem, gan rīdzinieki.

Pagājušā nedēļā masu medijos parādījās informācija, ka šādām vajadzībām domāts sociālā atbalsta tīkls tiek paplašināts – ir izveidota jauna Rīgas nakts patversme ar 1000 vietām. Rodas neskaitāmi jautājumi. Vai mēs dzīvojam kara apstākļos?! Daļa no patversmes iemītniekiem ir jauni un spēcīgi cilvēki, kuru rokas noderētu, piemēram, sabiedriskajos darbos. Protams, par to kādam ir jāmaksā. Tiesa, ka daudzi no viņiem neizjūt vajadzību pēc darba un nevēlas iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Tomēr izpētes vērts ir jautājums, ko šie cilvēki dara dienas laikā un kā ietekmē kriminogēno situāciju valstī. Bet ir arī zināms, ka daži no viņiem cenšas neoficiāli nopelnīt sev kaut minimālo iztiku, jo bijuši speciālisti dažādās jomās.

Savā laikā Latvijā tika īstenota tā saucamā simtlatnieku programma, kad katra pašvaldība piedāvāja un organizēja darbus bezdarbniekiem, tie bija saistīti galvenokārt ar parku, mežu, upju krastu teritoriju apkopšanu. Tagad šo funkciju varētu uzņemties un turpināt sociālās uzņēmējdarbības veicēji, kas šajos iedzīvotājos saskata neizmantotu darba resursu.

Sociālā uzņēmējdarbība ir samērā jauns jēdziens Latvijā. Šajā kontekstā runa ir par tādiem uzņēmumiem, kuriem sociālā misija ir svarīgāka par peļņu. Raksturojot sociālo uzņēmējdarbību, bieži piemin arī sociālās inovācijas – tieši tāpēc, ka šiem uzņēmumiem piemīt radošums un jauna pieeja dažādu sociālu problēmu risināšanā.

Sociālā uzņēmējdarbība pasaulē jau ir pierādījusi, ka ne tikai valsts, bet arī bizness var risināt sabiedrībā sasāpējušas problēmas. Sociālie uzņēmumi pasaulē tāpat kā citi uzņēmumi darbojas tirgus apstākļos, bieži tiem nav nekādu nodokļu atlaižu. Bet Latvijas apstākļos iespēja izmantot atlaides varētu strādāt kā papildu stimuls. Risinot šos uzdevumus, sociālā uzņēmējdarbība var palīdzēt gan pašiem nakts patversmes cilvēkiem, gan sabiedrībai un valstij kopumā.

Dalies ar šo rakstu