Vienojas palielināt bērnu pabalstus

2004. gada 16. februāris plkst. 16:50
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Ministru kabineta komiteja pirmdien akceptēja Labklājības ministrijas sagatavotās koncepcijas «Par valsts sociālo pabalstu palielināšanu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas» otro variantu. Tas paredz no 2005. gada līdz 296 latiem palielināt bērna piedzimšanas pabalstu, kas paredzēts zīdaiņu pūriņa iegādei, kā arī noteikt, ka personām, kas ir sociāli apdrošinātas un kopj bērnu līdz 1 gada vecumam, bērna kopšanas pabalsts tiek maksāts attiecīgās personas vidējās algas apmērā, par kuru pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bērna piedzimšanas veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Saskaņā ar valdības komitejas atbalstīto koncepciju, personām, kas kopj bērnu vecumā līdz 1 gadam un nav nodarbinātas, bērna kopšanas pabalsta apmērs tiek pielīdzināts valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram. Labklājības ministrijas aplēses liecina, ka minēto pabalstu palielināšanai 2005. gada budžetā papildus nepieciešami 30.6 milj. Ls, taču valdība jau ir vienojusies, ka bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu palielināšana būs 2005. gada budžeta prioritāte. Minētā koncepcija vēl ir jāapstiprina valdībai.