Vienoto biļešu sistēmu ieviesīs līdz 2012. gadam

Autors: Līva Melbārzde
2010. gada 28. decembris plkst. 16:06

Vienotās biļešu tirdzniecības sistēma (VBTS) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pārvadātājiem būs jāsāk lietot no 2012. gada 1.janvāra.

Lai varētu ieviest VBTS, līdz 2011.gada 15.janvārim plānošanas reģioniem būs jānoslēdz līgumi ar VSIA Autotransporta direkcija (ATD) par sistēmas lietošanu, savukārt līdz nākamā gada 1. jūnijam tiem jānodrošina nepieciešamās informācijas ievade VBTS datubāzē, informē Satiksmes ministrija (SM).

Paredzēts, ka līdz 2013.gada 31.decembrim VBTS lietos visi pārvadātāji reģionālo starppilsētu un reģionālo vietējo maršrutu tīklā, autoostas u.c. iesaistītās puses.

Pārvadātājiem ieteicams pāriet uz jaunākas paaudzes kases aparātu lietošanu, kas atbalsta norēķinu par darījumiem saņemšanu elektroniskā formā (maksājumu kartes, e-taloniem analogi maksāšanas līdzekļi u.c.). Tas praktiski izslēgtu mehānisko un cilvēcisko kļūdu iespēju sistēmas darbībā.

SM uzskata, lai uzlabotu pārvadātāju zaudējumu kompensācijas mehānismu un efektīvāk izlietotu valsts budžeta līdzekļus, nebūtu pieļaujams atlikt VBTS ieviešanu.

Lai pilnveidotu VBTS tiesisko regulējumu, SM ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība, kuri precizētu nosacījumus, kas saistīti ar VBTS datubāzes lietošanu sabiedriskā transporta pasūtītājiem. Tāpat noteikts, ka VBTS uzdevums ir ne tikai biļešu tirdzniecība vienotā sistēmā un ērtības pasažieriem plānot savu maršrutu, bet tā ir arī instruments sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājiem maršrutu tīkla plānošanai, pārvadātāju kontrolei, kā arī zaudējumu kompensācijas aprēķiniem.