VK: par dažiem CSDD pakalpojumiem klienti pārmaksā, par citiem – nesedz pat pašizmaksu

Autors: Guna Gleizde
2010. gada 13. decembris plkst. 12:43

Satiksmes ministrija (SM) kā va/s Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) kapitāla daļu turētājs nepilnīgi izmanto savas tiesības ietekmēt šī valsts uzņēmuma darbības stratēģiju, un CSDD vadība pati nosaka attīstības plānus, plānotās peļņas apmērus, kā arī investīciju apjomus un virzienus.

To revīzijā konstatējusi Valsts kontrole (VK). Tajā secināts, ka neskatoties uz to, ka pašreizējo tarifu piemērošanas rezultātā tiek nodrošināta CSDD pašas noteiktā prasība gūt 10% peļņu, atsevišķu CSDD pakalpojumu tarifi ir noteikti nepamatoti, nesasaistot tos ar pašizmaksu vai veicot šķērssubsīdijas citiem pakalpojumiem. Tādējādi klienti par atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati pārmaksā, savukārt, par citiem pakalpojumiem samaksā mazāk nekā pakalpojumu pašizmaksa vai pat saņem bezmaksas pakalpojumu, piemēram, par transportlīdzekļu norakstīšanu.

Tehniskās kontroles pakalpojumu nodošana privātajām sabiedrībām ir notikusi, nerīkojot atklātas atlases procedūras, tādejādi nenodrošinot visiem privātajiem komersantiem vienlīdzīgas konkurences iespējas transportlīdzekļu tehniskās kontroles tirgū. VK norāda uz risku, ka arī turpmākā komersantu akreditācija tehniskās kontroles pakalpojumu sniegšanai būs formāla, jo komersanti, darbojoties tehniskās kontroles tirgū pēdējo 15 gadu laikā, ir guvuši būtiskas priekšrocības turpmākai akreditācijai.

Tāpat CSDD ir radījusi labvēlīgus finansiālos apstākļus akreditētajām privātajām kapitālsabiedrībām, nodrošinot to darbības rentabilitāti. Tas panākts, nododot komersantiem tehniskās kontroles stacijas, kurās ir liela transportlīdzekļu plūsma un izdevīgs investīciju atmaksāšanās periods, bet ne kontroles stacijas - Balvos, Alūksnē un Gulbenē - ar nelielu transportlīdzekļu plūsmu.

VK norāda uz nepilnībām normatīvajos aktos, kā rezultātā radīta ietekme uz budžeta ieņēmumiem. Lai gan normatīvie akti paredz sodu transportlīdzekļa vadītājam par transportlīdzekļa vadīšanu bez derīgas tehniskās apskates, tajos nav noteikti mehānismi un transportlīdzekļu īpašnieku atbildība par tādu transportlīdzekļu pienācīgu uzglabāšanu vai likvidāciju un noņemšanu no uzskaites, kuriem ilgstoši nav veikta tehniskā apskate. Apmēram pusei jeb 46,8% (537 640) no reģistrētajiem transportlīdzekļiem šā gada 1.janvārī nebija derīgas tehniskās apskates.

Normatīvo aktu nepilnību dēļ 2009.gadā budžetā netika ieskaitīti vismaz 199,2 tūkst. Ls kā valsts nodeva par transportlīdzekļiem ar derīgu tehnisko apskati, jo normatīvie akti paredz nodevas maksājumu tikai par kārtējo gadu, bet nenosaka prasību par nodevas samaksu, ja iepriekšējos gados transportlīdzeklis bijis reģistrēts Latvijā, bet par to nav maksāta nodeva.

 

Atslēgvārdi