VN valde pagaidām ignorē mazākuma akcionāru

Autors: Ieva Mārtiņa
2010. gada 10. novembris plkst. 14:42

Ventspils naftas valde pagaidām faktiski ignorē kompānijas mazākuma akcionāru SIA ANASKO Biznesa navigācijas grupa, kas Ventspils naftas akcionāriem lemšanai 11.novembra sapulces darba kārtībā rosinājis iekļaut vairāku papildu jautājumus. «Pagaidām no Ventspils naftas (VN) esmu saņēmis dokumentu par to, ka viņi apšauba, vai vispār esmu akcionārs,» Db atzina ANASKO Biznesa navigācijas grupas valdes loceklis Andrejs Tihonovs.   Viņam kopumā pieder 50 tūkstoši VN akciju un tās arī ir attiecīgi bloķētas, lai varētu piedalīties akcionāru sapulcē, kurā līdz šim izsludinātie darba kārtības jautājumi paredz apstiprināt pagājušā gada pārskatu un lemt par peļņas izlietojumu. ANASKO Biznesa navigācijas grupa Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un termiņos pagājušajā nedēļā ir iesniedzis rakstisku pieprasījumu VN valdei iekļaut sabiedrības 2010.gada 11.novembra kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par VN valdes un padomes atsaukšanu, kā arī prasības celšanu pret VN lielāko akcionāru Kiprā reģistrēto Euromin Holdings (Cyprus) Limited par zaudējumu piedziņu vairāku miljonu latu apjomā. ANASKO uzskata, ka VN valde neprofesionāli un nekompetenti pilda savus darba pienākumus, rīkojoties tikai viena akcionāra –Euromin – interesēs, un šo valdes rīcību, ignorējot visu VN akcionāru vienlīdzīgas tiesības, acīmredzot atbalsta arī VN padome.   ANASKO atgādina, ka Euromin jau pirms vairākiem gadiem ieguvis 49% VN meitas uzņēmuma SIA Ventspils nafta termināls (VNT) kapitāldaļu, taču, spriežot pēc abu uzņēmumu finanšu pārskatiem, no darījuma summas – 90 miljoniem ASV dolāru – Euromin par šo daļu iegādi VN nav samaksājis neko. Tāpat Euromin pretēji iepriekš pašu izziņotajiem darījuma nosacījumiem nemaksā arī kompensāciju sarūkošajiem VNT termināļa kravu pārkraušanas apjomiem. Euromin nav pagarinājis saistību līgumu, ar kuru iepriekš tika garantēts naftas produktu pārkraušanas apjoma ikgadējs pieaugums vai fiksētas samaksas nodrošināšana VN katru gadu.   Tādējādi secināms, ka, pamatojoties uz VN vadības labvēlību vienam akcionāram, Euromin vismaz četrus gadus bez atlīdzības ir izmantojis vienu no VN vērtīgākajiem aktīviem – naftas un naftas produktu pārkraušanas termināli Ventspilī –, līdz ar to nodarot zaudējumus VN pārējiem akcionāriem.   Turklāt bez atlīdzības iegūtās VNT kapitāldaļas Euromin ir tālāk atsavinājis jau par labu citai firmai – Eurotank Holdings Sarl. Minētie fakti apliecina Euromin ļaunprātīgu savas kontroles izmantošanu VN, gūstot ienākumus vienpersoniski savās interesēs un apejot pārējos VN īpašniekus. Tāpēc ANASKO lūdz VN kārtējā akcionāru sapulcē iekļaut jautājumu arī prasības celšanu tiesā par VNT kapitāla daļu pirkuma līguma un VNT dalībnieku līguma atcelšanu. ANASKO prasa celt prasību arī pret Euromin, Eurotank Holdings Sarl un VN padomes un valdes locekļiem par zaudējumu piedziņu 10 miljonu latu apmērā par katru VNT termināļa bezatlīdzības lietošanas gadu, kā rezultātā labumu guvuši un turpina gūt abi minētie, pēc pašu apgalvojuma, ar Vitol saistītie uzņēmumi.