Hipotēku bankas
Tirgus operāciju daļa


Starpbanku depozītu likme RIGIBOR Overnight iepriekšējās nedēļas sākumā piedzīvoja kritumu no 3.09 līdz 2.98, turpretī nedēļas nogalē likmes atkal pieauga un nedēļu noslēdza tādā pašā līmenī kā nedēļu pirms tam. Pēc obligāto rezervju izpildes kritusies banku aktivitāte resursu piesaistē, kā rezultātā zemāka aktivitāte vērojama LB REPO izsolēs, kur pagājušā nedēļā kopā tika piesaistīti resursi 48.8 tūkst.LVL. Maksimālā nedēļas likme REPO izsolē sasniedza 2.79. SWAP izsolēs nedēļas likme nepārsniedza 2.75 un 3M likme 3.25. Pēc iepriekšējā nedēļā piedzīvotā ilgtermiņa likmju kāpuma pagājušā nedēļā tās piedzīvoja augšupeju - tā 3 mēnešu RIGIBOR pieauga no 3.57 uz 3.63, 6 mēnešu RIGIBOR no 3.89 uz 3.95, bet 12 M no 4.21 uz 4.25.

Fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgū kopā nedēļas laikā tika veikts 27 darījumi par kopējo summu 1,86 milj.Ls, no kuriem 6 ar LHZB AH ķīlu zīmēm. Fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgus kārtējo nedēļu bija pasīvs, ienesīguma likmēm praktiski nemainoties un saglabājot zemus tirdzniecības apjomus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra