Unilīzinga līzinga un faktoringa portfelis, šā gada jūnija beigās ir pārsniedzis 100 miljonu latu atzīmi. Līzinga portfeļa apjoms sasniedza 88 miljonus, bet faktoringa portfelis sasniedza 12 miljonus latu. Salīdzinot ar gada sākumu, kopējais portfeļa apjoms ir pieaudzis par 8 miljoniem latu jeb par 8 %. Vērtējot pirmā pusgada sasniegumus, Unilīzinga direktors Aleksandrs Bimbirulis atzīmē: «Unilīzings ir saglabājis savu tirgus daļu, kas ir atbilstoši noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem». Joprojām populārākais līzinga priekšmets ir vieglās automašīnās. To īpatsvars līzinga portfelī jūnija beigās bija 42 %, komerctransporta īpatsvars — 13 %, savukārt ražošanas un industriālo iekārtu īpatsvars — 31 %. Līzinga portfeļa sadalījumā pa nozarēm visvairāk finansētā ir rūpniecība — 22 %, tirdzniecība veido 18%, mežsaimniecība un kokrūpniecība — 14 %, bet transporta industrija — 13 % no līzinga portfeļa. Savukārt faktoringa portfelī dominē ražošanas un tirdzniecības sektorā, kā arī mežsaimniecības nozarē strādājošie uzņēmumi. Populārākā finansējuma valūta ir lati — 62 % no portfeļa, kas saistīts ar iekšzemes faktoringa īpatsvaru kopējā faktoringa portfelī.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra