Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015. gada 4.ceturkšņa līdz 2022. gada beigām plāno veikt iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumus un monitoringu, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu, informē LM.

Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi ir nepieciešami, lai regulāri un sistemātiski novērtētu un analizētu īstenoto nabadzības samazināšanas politiku, noteiktu pasākumus, kuru ieviešana dod vai nedod pietiekamu rezultātu, kā arī noteiktu jaunas vai pilnveidotu esošās aktivitātes nabadzības samazināšanas mērķa sasniegšanai. Tāpat ir nepieciešams iegūt informāciju par cilvēku ar invaliditāti atbalsta sistēmas starptautisko praksi, kā arī izveidot un ieviest iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza modeli.

Paredzēts, ka pētījumus, monitoringu un iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza izstrādi īstenos atbilstoši Publisko iepirkumu likumam piesaistīti pakalpojuma sniedzēji.

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 1,08 miljoni eiro, tajā skaitā, ESF finansējums – 917, 9 tūkst. eiro un valsts budžeta finansējums – 161,9 tūkstoši eiro.

Latvijas nabadzības samazināšanas mērķis ir balstīts uz nabadzības riska indeksu un cilvēku īpatsvaru zemas darba intensitātes mājsaimniecībās, nosakot, ka līdz 2020. gadam nabadzības un sociālās atstumtības risks jānovērš 121 tūkst. Latvijas iedzīvotāju. Latvijas mērķi nabadzības mazināšanai ir iezīmēti Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam, arī ES stratēģijā Eiropa 2020 par vienu no prioritārajiem mērķiem ir izvirzīta nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana. Tajā ir noteikts, līdz 2020. gadam par vismaz 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu ES, kurus skar nabadzība un sociālā atstumtība.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2013. gadā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam tika pakļauti 32,7 procenti Latvijas iedzīvotāju, taču uz nabadzības riska sliekšņa atradās 21,2 procenti Latvijas iedzīvotāju. Lielākam nabadzības un sociālās atstumtības riskam tiek pakļauti cilvēki ar invaliditāti (2015. gada 5. janvārī bija 168 tūkst.).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra