Aldis Hofmanis: labdarība spēj dot cerību un gaišuma staru 

Labdarība prasa iedziļināšanos sabiedrības vajadzībās, tā nedrīkst būt formāla, aprobežojoties ar kārtējo saldumu paciņu

Jaunākie komentāri