Amatpersonu darba samaksas apmērs nebūs jāpublisko katru mēnesi 

Saeima šodien pieņēma grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, izslēdzot no tā normu par amatpersonu darba samaksas publiskošanu katru mēnesi.

Jaunākie komentāri