Aptur tiesvedībuNygaard International prasībā pret Aizputes domi 

Administratīvā rajona tiesa nolēmusi apturēt tiesvedību Dānijas kapitāla cūkaudzēšanas SIA Nygaard International prasībā pret Aizputes novada domi par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Jaunākie komentāri