Ārpakalpojumu centriem uztic arvien vairāk 

Viena no aktuālākajām tendencēm ārpakalpojumu centru un dalīto pakalpojumu biznesā ir digitalizācija un arvien plašāku funkciju nodošana tiem

Jaunākie komentāri